• Dick van der Veen

Nominaties voor Jo Postprijs

EPE De Vrijwilligers van de Maand hebben kandidaten naar voren geschoven voor de Jo Postprijs 2016. Bovendien werden ze door de jury met vertegenwoordigers uit de vier dorpen bevraagd over hun vrijwillige inzet voor de gemeenschap. Van de acht kiest de jury een drietal dat op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op het podium komt te staan.

Dick van der Veen

De nieuwjaarsreceptie is op maandag 9 januari 2017. De acht vrijwilligers van de maand zijn geportretteerd in Veluweland. Juryvoorzitter Leo Eland kwalificeerde hen als het goud van de samenleving. Opvallend dat bij alle kandidaten de reactie op hun kandidatuur dezelfde was. ,,Waarom ik? Er zijn zoveel mensen die veel meer doen dan ik."

NIEUWSGIERIG Ze geven wel aan de reeks kandidaten nauwlettend te hebben gevolgd, meer uit nieuwsgierigheid dan uit 'concurrentiebeding', want even vaak krijgt de jury te horen 'ik hoef niet zo nodig met de neus vooraan te staan.' De kandidaten benadrukken dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is. Inmiddels is een reeks van vijftien Vrijwilligers van het Jaar ontstaan. Het project is een samenwerkingsvorm tussen Koppel, de gemeente Epe en Persburo Dick van der Veen. De Jo Postprijs wordt op of omstreeks 7 december, de dag van de vrijwilligheid, uitgereikt.

DOELEN De prijs is een kunstwerk, geschonken door de Veluwse Bron. Het is een wisseltrofee, maar de winnende groep ,vereniging of instantie krijgt daarnaast van de sponsor een definitieve herinnering. De jury moet kiezen uit zeven doelen. Het Repair Café, gestart in 2013mdat inzet op duurzaamheid, kennis over4dragtr en een halt toeroept aan de wegwerpmaatschappij. Het manifesteert zich in alle vier dorpen van de gemeente. De speeltuinvereniging Emst die er na 54 jaar flink de gang in heeft en de jeugd van april tot oktober de gelegenheid biedt lekker buiten te ravotten, ondanks sterk verminderde subsidies en met de hulp van 20 vrijwilligers en opbrengst oud papier de financiën ervoor verwerft. Het wijksteunpunt Bloemfontein dat verschillende cultures bij elkaar brengt en waarvoor 33 vrijwilligers zich wekelijks druk maken Mensen uit hun depressie halen met bijvoorbeeld koersbal en focust op mensen met en zonder beperking.

KAMERS Het Hospice dat dezer dagen drie kamers in Oene in gebruik neemt en er is voor alle mensen, zonder naar rang stand,kerkelijk of niet kerkelijk te kijken. De Hezebrink Emst dat in zeer korte tijd met gedreven vrijwilligers een mega verbouwing uitvoert en dat voor de toekomst gereed maakt. De acht voetbalverenigingen in de gemeente die nadat de gemeente zich terug trok als organisator en financier 1650 kinderen toch hun jaarlijkse sportieve hoogtepunt bieden in de vorm van het schoolvoetbaltoernooi.

De stichting Present die aanbodgericht in de markt staat, vrijwilligers mobiliseert die door hun inzet mensen in nood weer 'op de rails' krijgen. Het zal voor de jury een hele kluif zijn om uit die zeer nuttige doelen de winnaar van de Jo Postprijs te kiezen.