• Landstedegroep

Nieuwe welzijnsorganisatie Nunspeet heet SWN

NUNSPEET Stichting Welzijn Nunspeet, kortweg SWN. Dat is de naam van de nieuwe organisatie die is ontstaan nadat Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet per 1 januari 2017 Landstede Welzijn Nunspeet heeft overgenomen, inclusief medewerkers en activiteiten.

,,In de nieuwe Stichting Welzijn Nunspeet wordt kennis en kunde van twee gerenommeerde organisaties gebundeld'', zegt Herman Klaster van SWN. ,,Dat betekent synergie en verhoging van de kwaliteit van het welzijn en de maatschappelijke dienstverlening voor álle inwoners van Nunspeet. De overname sluit aan bij het streven van de gemeente naar lokale netwerksamenwerking. Ook past de overdracht van Landstede Welzijn Nunspeet aan SWN in de strategie van Landstede Groep om zich meer te richten op onderwijs.''

Vooralsnog wijzigen de bestaande diensten en activiteiten in het jeugd-, jongeren- en ouderenwerk niet. De komende tijd werkt SWN aan een nieuw beeld en een nieuw beleid. Klaster: ,,Nu de verschillende activiteiten en medewerkers onder één noemer vallen, liggen daar veel kansen en mogelijkheden. Krachten worden gebundeld, drempels worden verlaagd, grenzen verlegd en ontmoeting tussen verschillende doelgroepen bevorderd. En dat is mooi. Welzijn is immers gebaat bij verbinding tussen mensen en groepen. Ook een sterkere samenhang tussen de verschillende organisaties binnen de dienstverleningsketen is bevorderlijk voor het welzijn van de doelgroepen. En daar varen ook de medewerkers en vrijwilligers wel bij.''

,,Kansen zijn er eveneens door een duurzame lokale aansturing en de bundeling van subsidies'', vervolgt Klaster. ,,Zeker met de komst van WOC's (Welzijn, Onderwijs en Cultuur-organisaties) ziet SWN nieuwe mogelijkheden. Kortom: met de komst van SWN zal welzijnsaanbod in Nunspeet een nieuwe stimulans krijgen.''