• Google Streetview

Nieuwe voorzitter en leden Participatieraad Hattem

HATTEM Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden voor de Participatieraad Hattem benoemd. Het gaat om de leden Geesje van Ogtrop en Henk Buerman en de nieuwe voorzitter Ed Zandhuis. Ze zijn voor een zittingsperiode van vier jaar benoemd. Samen met de voorzitter en secretaris is de Participatieraad nu met dertien leden weer compleet.

De Participatieraad heeft als doel zelfredzaamheid en participatie van inwoners te bevorderen en de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering te verbeteren. Wethouder Doret Tigchelaar: „Ik ben blij dat de Participatieraad weer op volle sterkte is. De Participatieraad is voor ons een erg belangrijke partij. Als gemeente hebben we veel beleid op het gebied van zorg, welzijn en werk. De Participatieraad kijkt gevraagd en ongevraagd met ons mee naar het beleid dat we uitvoeren. Zo krijgen we goede inbreng vanuit de doelgroepen waar het beleid voor bedoeld is en kunnen we ons werk zo goed mogelijk op hen afstemmen".

De nieuwe leden en voorzitter worden verwelkomd tijdens de eerstvolgende vergadering van de Participatieraad op 14 maart 2018.