Nieuwe voorziening op sportpark Op de Heide

ELSPEET Door de gemeente Nunspeet wordt een voorziening aangebracht voor mini-volleybal in sportpark Op de Heide in Elspeet. Het gaat om een kostenpost van vierduizend euro.

Wijnand Kooijmans

Andere binnensportaccommodaties binnen de gemeente Nunspeet hebben ook geen dergelijke voorziening. Door de gemeente is echter meerdere malen een dergelijke voorziening wel toegezegd vanuit het ambtelijk apparaat. Deze toezeggingen zijn voor het college van burgemeester en wethouders reden alsnog akkoord te gaan met de gevraagde voorziening.

Door de gemeente wordt tevens onderzoek verricht naar de toekomst van de gymzaal aan de Vierhouterweg. De zaal is eigendom van de gemeente en wordt ook geëxploiteerd door de gemeente. Gezien het feit dat de zaal inmiddels bijna 45 jaar intensief wordt gebruikt verwacht het college dat binnenkort niet kan worden ontkomen aan ingrijpend onderhoud. Deze constatering en de noodzakelijke investeringen rechtvaardigt, zo zegt het college, een oriëntatie op de toekomst, mede omdat in Elspeet ontwikkelingen gaande zijnde op het gebied van onderwijshuisvesting, waarvan de zaal mogelijk onderdeel kan gaan uitmaken. De kosten van het onderzoek worden geraamd op 5.500 euro.