• Provincie Gelderland

Nieuwe ontsluiting voor bedrijventerrein H2O op A28

HATTEMERBROEK De provincie Gelderland heeft donderdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28. Voor de ontwikkeling van bedrijvenpark H2O, aan de zuidzijde van de A28, is een goede, rechtstreekse ontsluiting op de A28 nodig, vinden de ondertekenaars. De totale kosten van de ontsluiting bedragen circa 20 miljoen euro.

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de A28 bestaan afwikkelings- en leefbaarheidsknelpunten die in de toekomst met de groei van het verkeer verder zullen toenemen. Aanpassen van de bestaande aansluiting is geen oplossing. Daarom is besloten een nieuwe aansluiting Wezep/H2O aan te leggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Er komt een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308), de kruising Rondweg – Duurzaamheidsstraat wordt aangepast en de bestaande aansluiting Wezep op de A28 opgeheven.

De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde hebben via de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. het bedrijvenpark H2O in exploitatie. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Daarbij is afgesproken dat de provincie onder andere op zal treden als opdrachtgever, zal zorgen voor de planvoorbereiding en de aanbesteding. Daarnaast stelt de provincie ruim 3,9 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanleg.