• Regio Noord Veluwe

Nieuwe methode om veiligheid vakantieparken aan te pakken

HEERDE Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft vrijdag de 'Handreiking voor veilige vakantieparken' overhandigd aan Inez van Pijnenburg, burgemeester Heerde en portefeuillehouder Veiligheid van het programma Vitale Vakantieparken. Een klein deel van de vakantieparken heeft de oorspronkelijke recreatieve functie verloren en kent problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Verschillende partijen in de regio ontwikkelden de methode Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector (SVOR). Hiermee kunnen eigenaren van vakantieparken en overheden het ontstaan van veiligheidsproblemen in vakantieparken aanpakken of voorkomen.

Het programma Vitale Vakantieparken - een samenwerking van elf Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland, ondernemers van vakantieparken en andere partijen - ontwikkelde samen met het CCV en het ministerie van Veiligheid en Justitie de methode 'Samen Veilig Ondernemen in de Recreatiesector'. Een klein deel van de vakantieparken heeft namelijk hun oorspronkelijke recreatieve functie verloren en kent problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Het kan gaan om overlast door dronkenschap of lawaai, maar ook om de verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van prostitutie, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen. Vaak hebben de lokale overheden geen of onvoldoende beeld bij de aard en omvang van de problemen en ook is het niet altijd duidelijk welke instrumenten ingezet kunnen worden. Burgemeester Pijnenburg: "Het is duidelijk dat het aanpakken van de veiligheid van vakantieparken een complex proces is, dat slechts slaagt als alle partners een bijdrage leveren."

Met deze nieuwe methode kunnen de parkeigenaren en overheden in vijf stappen ernstige veiligheidsproblemen aanpakken of voorkomen. "Want gezamenlijk tijdig maatregelen nemen, is de sleutel tot succes," meent Patrick van den Brink, directeur van het CCV.

Deze integrale benadering kende in 2015 al een succesvolle pilot in de gemeente Epe. Hieraan namen de gemeente, drie ondernemers en de lokale veiligheidspartners deelnamen.

VIJF STAPPEN De methode bestaat uit vijf opeenvolgende stappen. Na het opzetten van de samenwerking en de organisatie volgt het in beeld brengen van de problematiek. Vervolgens worden er acties en maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd. Alle betrokken hebben daarbij een rol. Aan het eind van het proces worden de acties en maatregelen doorontwikkeld en tenslotte naar regulier beleid omgezet.

De handreiking voor Veilige Vakantieparken beschrijft de rollen van de verschillende partijen, in het bijzonder die van de gemeente en licht alle afzonderlijke stappen toe.