Nieuwe locatie voor campers op Kamperdijk

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om het perceel achter het kantoorgebouw van Uwoon, langs de Kamperdijk, in te richten als nieuwe camperplaats. De huidige camperplaatsen aan de Havenkade verdwijnen, door de uitbreiding van de Hanzehaven en het inrichten van het nieuwe verblijfsgebied. Wethouder José Oosthoek (EB) is blij met dit voorstel: ,,Wanneer de raad hiermee instemt, dan blijft Elburg een aantrekkelijke gemeente voor campers, met een plek die goed voorziet in de behoefte van mensen die met een camper rondtrekken."

Volgens wethouder José Oosthoek is de genoemde locatie de beste optie uit de verschillende mogelijkheden: ,,We hebben met de klankbordgroep Havengebied Elburg gesproken over een andere plek voor de campers. Mijn conclusie is dat dit voor camperaars een hele mooie plek is. De loopafstand naar de binnenstad blijft gelijk en de nieuwe plek biedt meer privacy. Vandaar dat ook de Nederlandse Kamper Club haar instemming heeft gegeven voor deze locatie. Voor omwonenden geeft deze plek eigenlijk geen overlast. Verder hebben we met de grootste recreatieve ondernemer overlegd over zijn mogelijkheden om deze voorziening aan te bieden. Die biedt tegen een hoger tarief camperplaatsen aan, met de nodige extra faciliteiten. Nu heeft deze doelgroep camperaars geen behoefte aan voorzieningen, zij zijn vrijwel zelfvoorzienend."

De voorgestelde nieuwe locatie voor de campers, langs de Kamperdijk, ligt achter de dijk en dat maakt het een beschutte plek. Het is de bedoeling dat de gemeente ook de nodige beplanting aanlegt, wat de locatie nog beter afschermt. ,,Een ander groot voordeel van deze locatie is dat, wanneer in de toekomst daar behoefte aan is, we hier nog kunnen uitbreiden. Al die punten tezamen maakt het een ideale plek," stelt José Oosthoek vast.