• Evert-Jan Daniels

Nieuwe leverancier hulpmiddelen Noord-Veluwe gezocht

VELUWE De gemeente Nunspeet gaat op zoek naar een nieuwe leverancier voor het verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een Europese aanbesteding die wordt gedaan in samenwerking met de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Elburg, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Aanleiding is dat de gemeenten niet tevreden zijn over de dienstverlening van de huidige leverancier en deze als onvoldoende wordt ervaren. Aangegeven wordt dat er onvoldoende voortgang is geboekt in het nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in het contract.

LEVERTIJDEN Onder meer worden door de huidige leverancier de afgesproken levertijden niet nagekomen. Met als gevolg dat gebruikers te maken hebben met lange wachttijden. Dat maakt dat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid het contract te verlengen. In de nieuwe aanbesteding wordt er naar gestreefd met twee aanbieders in zee te gaan zodat voor hen een prikkel ontstaat om goed te presteren.

Gestreefd wordt naar aan overzichtelijke, eenvoudige en beheersbare structuur voor de levering van de Wmo-hulpmiddelen en een optimale dienstverlening aan de burgers die daarvan gebruik maken. Het gaat om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening en service richting zowel de gebruikers als de gemeenten. Hulpmiddelen moeten ineens goed worden afgeleverd zonder dat de noodzaak bestaat hieraan direct nog aanpassingen te doen. Hulpmiddelen welke worden ingenomen moeten opnieuw aan andere cliënten worden geleverd.

KOSTEN De verwachting is wel dat door de keuze voor nieuwe leveranciers de kosten omhoog gaan. Mede ook omdat cliënten langer thuis wonen. Dat maakt dat ook vaker een beroep moet worden gedaan om complexere hulpmiddelen welke duurder zijn. Verlenging van de overeenkomst met de huidige leverancier wordt, ondanks dat hierdoor wellicht kosten kunnen worden bespaard, niet als optie gezien omdat de leverancier een slechte dienstverlening biedt waarvan de gebruikers de dupe zijn.