• Max Paumen

'Nieuwe laagvliegroutes niet positiever'

EPE De nieuw voorgestelde laagvliegroutes vanaf vliegveld Lelystad gaan een enorme extra geluidsbelasting opleveren voor het oostelijk deel van Apeldoorn en de dorpen in die omgeving met Klarenbeek als centrum van de overlast. Epe en Heerde hebben nauwelijks voordeel van de nieuwe routes. Boven Wapenveld is een nieuwe bocht gesitueerd. Voor Stichting Red de Veluwe is dat alles onacceptabel. Dat meldt de stichting in een persbericht.

Op 13 maart wordt een grote bijeenkomst gehouden in het Stadhuis van Apeldoorn om de bewoners van de Veluwe, de IJsselvallei en de Stedendriehoek informatie te geven over de laagvliegroutes en zo de krachten te bundelen.

Minister Cora Van Nieuwenhuizen maakte onlangs bekend dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad met een jaar wordt uitgesteld. Tevens heeft ze die dag verbetervoorstellen in de routes aangeboden aan de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage. Stichting Red de Veluwe constateert dat de verbetervoorstellen de provincie Gelderland niets hebben gebracht. Integendeel zelfs, ten oosten van Apeldoorn gaan de vliegtuigen stijgen van 1800 meter naar 2700 meter, een punt dat eerder bij Oene lag en nu in zuidelijke richting is verschoven. Daardoor ontstaat er oostelijk van Apeldoorn een enorme geluidspiek waarbij met name Klarenbeek het zwaar te verduren krijgt. Daar stijgen de vliegtuigen van 1800 naar 2700 meter. Dat levert een enorme piekbelasting aan decibellen op bij elk vliegtuig dat overkomt. Ook de gemiddelde geluidsbelasting is daar na 75 kilometer vliegen nog even hoog als rondom vliegveld Lelystad. Red de Veluwe gaat zich daar niet bij neerleggen en wil de bevolking hier uitgebreid over informeren tijdens de bijeenkomst op 13 maart.

Niet alleen Klarenbeek wordt geconfronteerd met een veel zwaardere geluidsbelasting . Ook voor de Apeldoornse wijken de Maten, Woudhuis en Osseveld en het westelijk deel van Twello pakt dit nadelig uit. Immers, de routes lopen niet over een dunne lijn maar zijn een aantal kilometers breed en drie kilometer links en drie kilometer rechts van de gekozen route, is het geluid nog even hard als recht eronder. Omdat de stijging niet altijd exact boven Klarenbeek zal worden ingezet maar soms ook iets eerder of later, zullen ook Nijbroek, Teuge, Wilp Achterhoek, Oosterhuizen en Lieren hier veel last van krijgen.

Voor Oene verbetert de situatie niet wezenlijk. De route is dan wel een klein stukje oostelijk gelegd maar door de bandbreedte van de routes zal dat in de praktijk niet veel uitmaken. Het stijgen is wel zuidelijker verplaatst maar dat sluit niet uit dat piloten nog steeds vanaf Oene het gas zullen gaan intrappen. Voor hen is laagvliegen namelijk ook niet prettig.

Op de bijeenkomst zal Leon Adegeest toelichting geven op de geluidspiek ten oosten van Apeldoorn. Hij is de man die de fouten in de MER ontdekte. Verder zal er die avond voorlichting worden gegeven over de gevolgen van geluid en fijnstof op de gezondheid van de bevolking. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor de natuur. Het laagvliegen veroorzaakt namelijk veel extra uitstoot omdat het kerosineverbruik dan veel hoger is, tot wel 1000 liter extra per vlucht. De gevolgen van dit alles voor de recreatieve sector op de Veluwe komen eveneens aan de orde.

Red de Veluwe zal uitgebreid ingaan op de mogelijkheden die er nog zijn om het probleem van de laagvliegroutes op te lossen, zowel in politieke zin als qua alternatieve mogelijkheden. De brede maatschappelijke discussie die de laatste tijd volop is losgebarsten, over wat we met de luchtvaart in Nederland moeten, zal ook nog even worden aangestipt. Ook is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.

De informatie avond op 13 maart is van half acht tot negen uur in het Stadhuis van Apeldoorn, inloop vanaf zeven uur. Aanmelden op: 13maart@stichtingreddeveluwe.nl.