• Op symbolische wijze werd de nieuwe fietskaart aangeboden aan de wethouders van de drie gemeenten.

    Angela van Erven

Nieuwe fietskaart voor de Veluwe

HATTEM De nieuwe fietskaart Veluwe en IJsselstreek is vorige week door de toeristische organisaties in de regio aangeboden aan de colleges van de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. De nieuwe fietskaart blijkt een groot succes. In korte tijd werden al 3000 exemplaren verkocht. Bron van het succes is de samenwerking tussen de toeristische organisaties van Hattem, Heerde en Epe.

Angela van Erven

Het volgende project is het realiseren van een wandelkaart.Rode draad tijdens de feestelijke uitreiking van de fietskaart op Vriezes Erfgoed in Wapenveld was het belang van de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Vernieuwing, ondernemerschap en belevenis staan hierin centraal. De nieuwe fietskaart is een initiatief van Wij zijn Heerde, RondUit Hattem, Stichting Promotie Gemeente Epe, VVV Epe en stichting Waterrijke Veluwe. ,,Door de opkomst van de E-bike heeft de toerfietser een steeds grotere actieradius. De vraag naar een groter gebied op de fietskaart nam toe. De nieuwe kaart beslaat globaal het gebied Zwolle, Deventer, Arnhem, Ede, Harderwijk en de randmeren.

VOORDEEL Groot voordeel ten opzichte van de bestaande kaarten is dat het IJsselgebied er ook op staat. Uiteraard staan alle nieuwe fietsknooppunten op de kaart. Op de achterzijde staat informatie over de gemeenten Hattem, Epe en Heerde. Het mooie aan dit initiatief is dat de toeristische organisaties samen op trekken om de fietsers naar de Veluwe te krijgen. De Noord Oost Veluwe is prachtig, maar we moeten er met ons allen hard aan werken om toeristen hiernaar toe te halen, te houden maar vooral ook geld te laten besteden", geeft RondUit Hattem coördinator Mariëlle Karssing aan. Deze samenwerking stond ook centraal in de betogen van de drie wethouders. Wethouder Doret Tigchelaar van Hattem stak de andere wethouders de loef af door te benadrukken dat Hattem de 'Parel op de Veluwe' is. ,,We hebben alles, de IJssel, het Apeldoorns kanaal, de Veluwe en de Hanze. We knopen bos aan water. Vanuit de gebiedsopgave van de provincie trekt Hattem samen met Hanzesteden Elburg en Harderwijk op om Veluwe op 1 te krijgen op toeristisch gebied. Visit Veluwe heeft ervoor gezorgd dat er weer saamhorigheidsgevoel is, dat hebben we nodig. Tijdens fase 2 van de binnenstadplannen wordt de binnenstad nog meer verfraaid en duiding aan de Hanze gegeven. Ook ondernemers worden bij de plannen betrokken.

SAMEN Vanuit de detailhandelsstructuurvisie wordt samen met partners een marketingplan ontwikkeld om te kijken hoe we de binnenstad kunnen vermarkten. Hattem heeft nog veel pijlen op de boog". Wethouder Robert Scholten van Epe benadrukte dat Hattem dan wel de parel op de Veluwe kan zijn, alleen met samenwerking kan het toerisme naar een hoger plan worden getild. Epe heeft vier en halve ton beschikbaar gesteld om het toeristisch profiel van 100% wildgedachte tot een succes te maken. Wethouder Wolbert Meijer stelt dat hoewel de gemeente Heerde nog geen duidelijke koers heeft zoals Hattem en Epe extra investeringen het toeristisch product weer op de rit moet krijgen.