Nieuwe (externe) commissarissen voor H2O BV

OLDEBROEK De Raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. (H2O BV) bestaat vanaf 1 januari 2016 uit drie onafhankelijke en externe leden. Door de Raad van Commissarissen te laten bestaan uit onafhankelijke experts ontstaat meer helderheid over de structuur van H2O BV. De aandeelhouders van H2O BV, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, vinden het belangrijk dat zij als aandeelhouders maatschappelijk en politiek verantwoording kunnen afleggen over het beleid ten aanzien van het Bedrijvenpark H2O. Al langer leefde de wens om te komen tot aanpassing en verbetering van de organisatiestructuur van H2O BV, waaronder het laten bestaan van de Raad van Commissarissen uit externe, onafhankelijke leden. De drie gemeenten zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat de Aandeelhouders Tie Liebe (voorzitter), Kees van den Berg en Johan van Renselaar hebben benoemd tot commissaris van H2O BV. Liebe is afkomstig uit de vastgoedwereld, Van den Berg is onder andere directeur van een import- en groothandelsbedrijf en van een adviesbureau op het gebied van financiële, fiscale en personeelszaken en Van Renselaar is directeur bij een bedrijf op het gebied van energiemanagementsystemen. Daarnaast vervullen de heren verschillende nevenfuncties onder andere bij ondernemersverenigingen en bij onderwijs- en

gezondheidsorganisaties. Genoemde heren beschikken allen, naar de mening van de aandeelhouders, over de benodigde professionaliteit, integriteit en expertise om succesvol met H2O BV aan de slag te gaan. Ook beschikken ze over een omvangrijk en relevant netwerk. Dit laatste aspect is belangrijk om het Bedrijvenpark H2O nadrukkelijk op de kaart te zetten. Uitgangspunt voor de selectie was, dat de nieuwe commissarissen over unieke kennis en vaardigheden beschikken, waardoor zij een multidisciplinair team vormen.

Tot nu toe bestond de Raad van Commissarissen uit wethouders van de drie gemeenten. Dit leidde soms tot onoverzichtelijke situaties voor alle betrokken partijen. Mede om discussies over mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen is gekozen voor externe commissarissen.