• archieffoto ter illustratie.

    Koen Suyk

Antwoord op vragen rond huren in Nunspeet

NUNSPEET Omnia Wonen treedt actief op als het gaat om de huurders die in een woning wonen en in verhouding te veel huur betalen naar wat zij aan inkomen ontvangen. Op dit punt is dan ook niet de noodzaak aanwezig dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet hierin actie richting Omnia onderneemt.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het antwoord van het college op vragen van Gemeentebelang. Zij zijn van mening dat Omnia proactief moet optreden richting huurders zodat ouderen, kwetsbare inwoners of digibeten de kans om aanpassing van de huurprijs niet mislopen.

Uit informatie welke door Omnia is verstrekt het college blijkt dat het gaat om huishoudens die in eerdere jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad vanwege hun toenmalige inkomen en daardoor een huur hebben gekregen welke boven de grens van 720 euro is komen te liggen. Opgemerkt wordt door het college dat het dan nog steeds gaat om huurwoningen.

Indien deze huishoudens niet meer tot de categorie behoren die een inkomensafhankelijke huurverhoging mag worden opgelegd dan verlaagt Omnia de huur dusdanig dat huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag. In de praktijk krijgen, zo zegt het college, vooral huishoudens met recht op AOW zo'n huurverlaging. De belastingdienst mag geen inzicht geven in hun inkomen, ongeacht hoe hoog dat is. Huishoudens met een gezinslid met een zorgindicatie waren al uitgesloten van een huurverhoging op basis van hun inkomen.

De inkomensafhankelijke huurverhoging is in het leven geroepen om het zogenoemde 'scheefwonen' aan te pakken.