• Wijnand Kooijmans

Nieuw ontmoetingscentrum in Nunspeet Oost

NUNSPEET Het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet Oost moet begin volgend jaar worden geopend in winkelcentrum De Binnenhof. Inmiddels is door de gemeente een zogenoemde Business Case opgesteld waarin het college van burgemeester en wethouders aangeeft dat het een algemene voorziening moet worden waarin maatwerk kan worden geboden.

Wijnand Kooijmans

Opzet is dat er binnen de gemeente Nunspeet drie wijkontmoetingscentra komen. Naast De Binnenhof komt in Nunspeet een soortgelijk centrum in De Veluwse Heuvel. In Elspeet gaat het om De Oranjehof. In Vierhouten en Hulshorst kunnen de dorpshuizen deze functie vervullen.

TE LANG STIL Volgens directeur Herman Klaster van de Stichting Welzijn Ouderen is het, nadat in januari een inloopavond is gehouden voor de bewoners van Nunspeet Oost te lang stil geweest. ,,Vooral door de onzekerheid die is ontstaan over de precieze invulling van de wijkontmoetingscentra." Voor hem is het duidelijk dat hierin alle zorgpartijen bijeen moeten worden gebracht om dagbesteding op maat te bieden. Zij zijn ook diegenen die het centrum financieel in de lucht moeten houden. "Daarnaast moet het een punt zijn waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten."

 

HANGPLEK Bewoners hebben aangegeven dat er geen hangplek moet ontstaan, zoals in het verleden in De Binnenhof geleidelijk aan was ontstaan. Ook moet het centrum - en dan vooral in de avonduren - geen overlast bezorgen voor de buurtbewoners. Aangegeven is dat onder meer de wijkverpleging, buurtbemiddeling, een klussendienst, het maatjesproject en digitale uitwisseling van diensten in het centrum onderdak moeten vinden. De meeste activiteiten die men wenst hebben te maken met het elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer zoals in een "woonkamersetting" elkaar te ontmoeten aan een leestafel voor een praatje, een kopje koffie, een lunch of een open tafel Ideeën voor activiteiten leven er voldoende onder de bewoners. Het gaat dan om bloemschikken, houtbewerking, schilderen, internetbankieren, talencursussen, weerbaarheidstrainingen, danslessen en een naaiatelier.De bewoners zijn het erover eens dat er veel diensten moeten worden aangeboden vanuit het wijkontmoetingscentrum.

VERKOOP Ten aanzien van mogelijkheden rond dagbesteding is er naar voren gebracht dat in het centrum de verkoop van producten mogelijk moet zijn die door de bezoekers zijn gemaakt. Maar ook kan een autowasservice worden opgezet terwijl mensen boodschappen doen en worden mogelijkheden gezien voor een verhuurpunt van rolstoelen en duofietsen.Het betekent wel dat de omwonenden vinden dat er eisen mogen worden gesteld aan de indeling van het centrum. Zo moet de tosgankelijkheid van de toiletten voor rolstoelen zijn gewaarborgd.

Er moet veel opslagruimte beschikbaar zijn voor partijen afzonderlijk met ieder een eigen sleutel. Gepleit wordt voor een stamtafel en een kantoor voor spreekuren en beheer. De grote ruimte voor dagbesteding moet door schuifwanden van elkaar zijn te scheiden. Wat de bewoners betreft komt er een grote keuken, een vergaderruimte en een informatiehoek.