• Angela van Erven

Nieuw kantoor Icare Wezep

WEZEP De wijkverpleging van Icare heeft een nieuw kantoor aan de Clematisstraat 55 betrokken. Van hieruit werken vier reguliere teams met wijkverpleegkundigen en twee psychogeriatrische wijkverpleegkundigen als kernspelers rond zorg en gezondheid.

Angela van Erven

De wijkverpleegkundige is terug als spil van de zorg in de buurt. De overheid wil de wijkverpleegkundige terug in een centrale positie voor de zorg van mensen die thuis wonen. ,,Door kwalitatieve zorg dichtbij huis kunnen mensen met een chronische ziekte en ouderen langer thuis wonen. In samenwerking met andere disciplines wordt bekeken welke hulp nodig is. De wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg de cliënt nodig heeft en hoeveel. Zij is de verbindende schakel tussen mensen met een zorgvraag en de zorgaanbieders. Vanuit een brede blik op de wijk en inwoners van Wezep bieden de teams van Icare effectieve en efficiënte begeleiding en zorg. Iedereen kan 24 uur per dag terecht voor zorg bij Icare. Mensen met een zorgvraag kunnen zelf contact opnemen en hebben geen verwijzing nodig", vertellen wijkverpleegkundige Wilma van Loo en psychogeriatrisch verpleegkundige Eefke van Winkel.

VERHUIZING Door de verhuizing naar een nieuw gemoderniseerd pand ligt het kantoor van Icare op een herkenbare locatie en is opnieuw de privacy van cliënten gewaarborgd. Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of op aanvraag in instellingen wanneer verpleegkundige hulp nodig is. ,,Wij bieden zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt, met als doel het welzijn en de zelfredzaamheid te bevorderen. Zo houden mensen zoveel mogelijk de regie over hun leven. Het dienstenaanbod van Icare in Wezep is veelzijdig. Van het helpen opstaan tot complexe verpleegkundige handelingen, thuisbegeleiding om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen tot zorg bij mensen met dementie thuis. Icare heeft daarvoor specialistische verpleegkundigen in dienst op het gebied van CVA, wondverzorging, diabetes en COPD. Icare is vertegenwoordigd in het sociaal wijkteam zodat de lijntjes kort zijn. Het sociale wijkteam organiseert iedere werkdag een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur in het Dorpshuis in Wezep. Hier kan iedereen binnenlopen met vragen op het gebied van zorg en welzijn. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen worden alle collega's ieder jaar geschoold en hebben alle teams regelmatig overleg. Ons hoger doel is dat we willen bijdragen aan een goed leven voor de inwoners van Wezep.

We zetten ons in voor de gezondheid en welbevinden van kwetsbare mensen en inwoners die om wat voor reden specialistische zorg nodig hebben, zoals wondzorg of sondevoeding waardoor ze in hun thuissituatie kunnen blijven. Als verpleegkundige ben je te gast bij de mensen thuis. Daar signaleer je hoe het gaat. Door een vertrouwensband op te bouwen kan sneller worden ingegrepen mocht dat nodig zijn, vooral bij zorgmijders. Daarnaast is er oog voor de mantelzorger en worden indien nodig preventief gesprekken gevoerd over de leefstijl en levensomstandigheden", aldus verpleegkundigen Eefke van Winkel en Wilma van Loo.