• Gemeente Hattem

Nieuw college van CU, CDA en PvdAin Hattem aan de slag

HATTEM De nieuwe Hattemse coalitie van ChristenUnie, CDA en PvdA presenteerde zich donderdag 31 mei met het motto 'Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem'. Belangrijke
onderwerpen in het coalitieakkoord zijn duurzaamheid, onderwijs, participatiebanen en ondersteuning van minima. Kandidaat wethouders Auke Schipper (ChristenUnie), Martijn Hospers (CDA) en Carla Broekhuis (PvdA) worden, na instemming door de gemeenteraad, in de raadsvergadering van maandag 4 juni geïnstalleerd. Vanaf dinsdag 5 juni gaan ze aan de slag in hun nieuwe functie.


In het coalitieakkoord presenteert de nieuwe coalitie verschillende ambities voor de komende vier jaar. Duurzaamheid is één van de belangrijkste speerpunten. Zo wil de coalitie dat nieuwe woningen in 't Veen aardgasvrij worden gebouwd. Ook wil zij inwoners meer mogelijkheden bieden om te investeren in duurzame maatregelen. Dat geldt niet alleen voor Hattemers met een grote spaarrekening: de coalitie wil duurzaamheidsmaatregelen ook binnen handbereik brengen van gezinnen met lage inkomens.

Inbreng en nieuwe ideeën van Hattemers worden door de coalitie erg gewaardeerd. De coalitie wil samen met inwoners per project of initiatief bekijken hoe participatie het beste vorm kan krijgen. De eerder door de gemeenteraad vastgestelde Participatiecode is hierbij leidend. Ook het toepassen van nieuwe vormen van democratie staat hoog op de agenda.
De bouw van het eerste scholencluster moet binnen deze vier jaar beginnen. Ook krijgen kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm een extra steuntje in de rug: bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs krijgen zij een eenmalige bijdrage van 300 euro.

Ook wil de coalitie zich extra inzetten voor Hattemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en arbeidsmarkt is daarbij van groot belang.
De gemeente moet een voorbeeld stellen als het gaat om bijvoorbeeld participatiebanen en beschut werk.