• De nieuwe wethouders in Hattem werden maandagavond beëdigd.

    Angela van Erven

Nieuw coalitieakkoord Hattem

HATTEM De nieuwe coalitie bestaande uit ChristenUnie, CDA en PvdA heeft de plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Onder het motto 'Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem' gaat het nieuwe college, dat bestaat uit de wethouders Auke Schipper (ChristenUnie), Martijn Hospers (CDA, Carla Broekhuis (PvdA) en burgemeester Jan Willem Wiggers aan de slag.

Angela van Erven

Geen dichtgetimmerd akkoord, benadrukt ChristenUnie voorman Arend Palland, zodat er voldoende ruimte overblijft voor burgerparticipatie. ,,Er zijn veel mooie visies ontwikkeld. Aan ons de taak om daar uitvoering aan te geven. De input van oppositie partijen D66 en VVD hebben we geprobeerd een plek te geven omdat we belang hechten aan een zo breed mogelijk gedragen coalitieprogramma." Palland geeft aan dat het grootste verschil met de vorige coalitie is dat op een aantal thema's zoals energietransitie het ijsbaanterrein, het gemeentelijk vervoersplan en de toegankelijkheid van de Markt de visies die er liggen omgezet worden in daden. Het budget bepaalt de snelheid en het kwaliteitsniveau.

DUURZAAMHEID Wie het acht tellende coalitieakkoord leest, valt op dat duurzaamheid in de breedste zin van het woord centraal staat. De coalitie wil dat de nieuwe woningen in 't Veen aardgasvrij gebouwd worden. Daarnaast willen zij inwoners meer mogelijkheden bieden om te investeren in duurzame maatregelen. Onderwijs, participatie, ondersteuning van minima en extra inzet voor Hattemers met afstand tot de arbeidsmarkt zijn andere belangrijke thema's in het akkoord. De wethouders werden maandag in de raad geïnstalleerd. De wethoudersformatie wordt uitgebreid van 2,1 naar 2,7 fte. Alle wethouders wonen in Hattem. Geboren en getogen Hattemse Carla Broekhuis was 8 jaar raadslid voor de PvdA. Zij krijgt onder andere de participatiewet, minimabeleid, welzijnswerk, groenvoorziening en de bibliotheek onder haar hoede. Hoewel Broekhuis eerst niet stond te trappelen om wethouder te worden is er nog voldoende te doen in Hattem waaraan zij als wethouder graag een bijdrage aan wil leveren. ,,Hecht, sterk, stabiel en degelijk zijn de sleutelwoorden. Stellig en met humor heb ik er zin aan om voor alle Hattemers aan de slag te gaan."

NIEUWELING Auke Schipper is de nieuweling in de Hattemse politiek. Schipper woont sinds twee jaar in Hattem en was als manager bij de gemeente Kampen verantwoordelijk voor strategische ruimtelijke opgaven. Binnen het college wordt Schipper verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en toerisme. Schipper ziet zijn wethouderschap als een uitdaging en heeft zin om aan de slag te gaan. Martijn Hospers was al wethouder en is de verbinding tussen het oude en nieuwe college. Hoewel Hospers aangeeft altijd prettig te hebben samengewerkt met voormalig coalitiepartijen VVD en D66 is dit de nieuwe realiteit waarin hij blij is dat het CDA voortvarend aan de slag kan gaan met de goede dingen die zijn ingezet.