• Barry Wensink/BDUmedia

Sanering geluidsoverlast woningen provinciale wegen

ELBURG Zo'n 140 woningen aan de Zuiderzeestraatweg en de Eperweg die voor 1986 zijn gebouwd komen mogelijk in aanmerking voor geluidsisolerende maatregelen. De eigenaren en/of bewoners krijgen hierover van de gemeente Elburg een brief.

Wethouder Lyda Sneevliet is blij dat er zicht is op de afwikkeling van deze geluidssanering: "Het is fijn dat er nu duidelijkheid komt voor de bewoners van deze huizen. Wel duurt het nog even voordat de definitieve toekenning en uitvoering rond zijn, onder andere vanwege de verplichte Europese aanbesteding." De aanpak van het verkeerslawaai langs de Zuiderzeestraatweg en Eperweg loopt al een flink aantal jaren. In de periode tot en met 2015 is het 'hele' wegtracé voorzien van geluidsisolerend asfalt. Door de bron van het geluid aan te pakken is een forse verbetering gerealiseerd. Helaas hebben verscheidene woningen te maken met een te hoge geluidbelasting. 

Maatregelen aan de weg of in de directe omgeving – zoals schermen en wallen – zijn ter plekke niet mogelijk of helpen onvoldoende. Bij die woningen wil de gemeente onderzoeken of geluidsisolerende maatregelen nodig zijn en of deze uitgevoerd kunnen
worden.

Volgens wethouder Lyda Sneevliet gaat in dit traject zorgvuldigheid boven snelheid: "Wanneer wij als gemeente de aanvraag niet op de juiste manier indienen, dan ontvangen wij uiteindelijk geen vergoeding voor de voorgestelde of zelfs uitgevoerde maatregelen. Eerst maken wij nu een definitief saneringsprogramma. Daarna volgt de subsidieaanvraag en medio 2020 verwachten we het toekenningsbesluit. De uitvoering volgt pas in 2021/2022. Dit heeft te maken met de verplichte Europese aanbesteding, zowel voor het onderzoek als de uitvoering."