• Lex van Lieshout

Najaarsnota Heerde pakt gunstiger uit

HEERDE De najaarsnota van de gemeente Heerde pakt met een negatief saldo van 292.591 euro gunstiger uit dan waar in de midzomeranalyse van was uitgegaan.

Dick van der Veen

Dit ondanks een tegenvallende bijdrage van het rijk die in de september circulaire 281.000 euro lager uitviel dan de circulaire van mei aangaf. Het heeft te maken met een aantal voordelen, waarvan de voornaamste de verkoop van het gebouw De Spreng is. Die brengt 826.193 euro op, waarvan 184.000 euro naar de najaarsnota toe wordt geschreven. Het overige geld is bestemd voor de reserve gebouwen. Die is met een bedrag van 1,3 miljoen euro ontoereikend om achterstallig onderhoud van gemeentelijke gebouwen, privatisering sportaccommodaties en groot onderhoud raadhuis uit te bekostigen. Andere meevallers zijn hogere legesinkomsten WABO (100.000 euro), hogere dividenduitkeringen (47.300 euro), hogere secretarie leges (40./000 euro) en eveneens 40.000 euro aan hogere opbrengst OZB.

RISICO'S Hoewel het college wel zegt scherp aan de wind te zeilen en streng budgetten te bewaken zijn er nog enkele risico's voor de rest van dit jaar. Het ziekteverzuim valt tegen. Daar was 170.000 voor begroot, maar er is zoals het er nu voor staat 300.000 euro nodig. Dat geld kan nog worden gehaald uit de huidige personeelspot, maar wanneer een hoger bedrag nodig blijkt is dat niet voorradig. Ook zit er een tegenvaller bij de Veiligheidsrisico Noord Oost Gelderland aan te komen, valt het geld dat nodig is voor asbestsanering Horsthoekschool tegen en moet 46.000 euro extra aan vervoersorganisatie PLUS OV worden bijgedragen.