• Wethouder Gerrit van Dijk metselt de eerste steen onder het toeziend oog van de plaatselijke bevolking.

    Dick van der Veen

Na 25 jaar eindelijk nieuwbouw Vorchten

VORCHTEN Het zoet van een nieuw multifunctioneel centrum moet het zuur van een opgelegde hoogwatergeul voor de bevolking van Vorchten compenseren. Gelet op de reacties bij de eerste steen legging door wethouder Gerrit van Dijk is er in ieder geval blijdschap over het feit dat er na een kwart eeuw eindelijk weer eens in deze gemeenschap wordt gebouwd.

Dick van der Veen

Het centrum dat 190 vierkante meter meet, bevat straks een zaal met toneel- en vergadermogelijkheden, keuken, toiletgroep, bergingen en een terras. Daarnaast vinden fietsers er een schuilplaats en wordt in het gebouw een toeristisch informatiepunt (TIP) gevestigd. DAAD architecten gebruikte de glooiing in het terrein om een gebouw te ontwikkelen dat zich qua vormgeving en kleur voegt bij de omgeving. Vorchten mag dan heel lang op bouwactiviteit hebben moeten wachten, het beschikt over enige tijd wel over het eerste project dat binnen de compensatieregeling hoogwatergeul Veessen-Wapenveld van de grond is gekomen.

Wethouder Gerrit Jan van Dijk plaatst met prettige bijgedachten de eerste steen voor een dijk van een pand. ,,Ik kwam in stukken een aantekening tegen dat zeker Gerrit Jan van Dijk zich in Vorchten vestigt. Hij is de tweede generatie, hier voor u staat de vijfde."

COMPLIMENT Hij deelt complimenten uit aan de kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde kerk die samen met de bevolking de schouder zitten onder een project dat de leefbaarheid en saamhorigheid bevordert. ,,Dat het hier goed zit met participatie blijkt uit de vele kandidaten die zich voor het bestuur van de stichting hebben gemeld." Uit een inventarisatie in 2014 die werd uitgevoerd samen met Buro Noord bleek dat de inwoners naast een plek om samen te komen hechten aan het terugbrengen van cultuurhistorische elementen zoals een hoogstamboomgaard en kerkpaden. Die behoefte leefde ook bij de kerkelijke gemeente en zo wordt dat gemeenschappelijk verlangen via een klankbordgroep door een stichting in praktijk omgezet. Inwoners en kerk willen met de oprichting daarvan de sociale cohesie en leefbaarheid binnen Vorchten vergroten. De stichting is inmiddels volop bezig met het aantrekken en ontwikkelen van activiteiten in en om het gebouw.

Zon en stormachtige wind zijn deze middag symbolisch voor wat zich de afgelopen jaren afspeelde met betrekking tot de hoogwatergeul. De inwoners van Veessen, Vorchten maar ook het aanpalende Marle dat tot de gemeente Olst-Wijhe behoort, hebben veel last van het creëren van de bypass die men maakt om het waterpeil van de IJssel te kunnen reguleren bij extreem hoog water. Er verrijzen twee dijken die het gebied doorkruisen. Anderzijds stelde de provincie gelden beschikbaar voor projecten zoals dit multifunctionele centrum en de omgeving ervan als compensatie voor de minder leuke gevolgen van het werk in het kader van Ruimte voor de Rivier. De verwachting is dat het gebouw naast de kerk in november van dit jaar in gebruik kan worden genomen.