• Barry Wensink/BDUmedia

Muziekvereniging en koren gekort op subsidies

NUNSPEET Er is overwogen de subsidie voor koren binnen de gemeente Nunspeet af te schaffen. Dit ten gunste van de beide muziekverenigingen. Het totaalbedrag van de subsidies aan de koren, 1.860 euro, zet echter geen zoden aan de dijk om de muziekvereniging effectief voor de lange termijn te helpen.

Winand Kooijmans

De muziekvereniging Harmonie uit Nunspeet krijgt voor dit jaar 4.161 euro aan subsidie, Elspeets Fanfare Korps 4.951 euro. Kinderkoor Kinderklanken krijgt 768 euro, kinderkoor De Kinderstem 280 euro en Gospelkoor Genesis 143 euro.

Het plafond voor de subsidies is bereikt, waardoor de subsidie per aanvraag met 28,25 procent wordt gekort. Het college van burgemeester en wethouders vermoedt dat de zangvereniging Viva Vox om deze reden geen subsidie meer heeft aangevraagd. Het gaat om een bedrag van 141,50 waarop deze vereniging recht zou hebben.

Volgens het college doet de korting de zangverenigingen geen pijn, maar wel de muziekverenigingen. Een pijn die niet zozeer zit in het behoud en de aanwas van nieuwe jeugdleden. Daar voorziet het armoedebeleid en de deelname aan het Jeugd Cultuur Fonds Gelderland waarschijnlijk wel in. De pijn zit in het honorarium voor dirigent en instructeur en het vormen van fondsen voor uniformen, instrumenten en muziekstukken.

Elementen die wel zitten in het advies dat het college is uitgebracht door de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Dan zou de muziekvereniging Harmonie recht moeten hebben op een subsidie van 17.333 euro in plaats van de nu te ontvangen ruim vierduizend euro subsidie.

Het college sluit niet uit dat de beide muziekverenigingen bezwaar aantekenen tegen de subsidieverlening. Vooral omdat zij door de kortingen op termijn in hun bestaan worden bedreigd.