• Het Rivierfront van Veessen loont zich onder alle omstandigheden.

    Dick van der Veen

Multifunctioneel centrum leeft nog niet in Veessen

VEESSEN De zak met 50.000 euro die de gemeente Heerde boven Veessen hangt voor onderzoek naar een Multi Functioneel Centrum(MFC) zorgt niet voor opwinding aan de IJsselboorden. Een rondje langs de velden leert dat de bevolking er niet of nauwelijks mee bezig is. Precies in de geest van de uitspraak van D66/Groen Links eerder daarover in een gezamenlijke raadscommissie.

Dick van der Veen

,,We denken dat de gemeente haast heeft met het projectplan om in ieder geval de provinciale subsidie binnen te halen. We hebben in Veessen De Noord. In mijn omgeving weet niemand iets van zo'n MFC", zegt een woordvoerder van de Stichting Havenbeheer die zelf de zaakjes goed op orde heeft. De aanbesteding van werken in het kader van het Rivierfront is geweest, de trailerhelling krijgt gestalte en op 1 april kan de schop in de grond. In de commissie proeft D66-vertegenwoordigster Kwekkeboom dat Veessen geen behoefte heeft aan zo'n gebouw. Ze vraagt goed uit te zoeken of er geen andere wensen leven.

BEDENKINGEN De PvdA heeft ook bedenkingen. ,,Je kunt wel een duur onderzoek doek, maar daarna is er geen geld voor realisering."Het college laat het volledig aan de bevolking over. Een buurtwinkel Koek en Ei ziet het wel zitten. Dit eventueel in combinatie met tentoonstellen van kunst. B en W is bevoegd om gelden die voor een project zijn gereserveerd over te hevelen naar een ander binnen dezelfde categorie. Het MFC in Vorchten blijkt een succes te zijn. Volgens het college heeft dat voor een groot gevoel van saamhorigheid gezorgd. ,,Een prachtige 'bijvangst' van het inzetten van geld voor betere leefbaarheid van het gebied", luidt de conclusie. Van Veessen verwacht het dezelfde uitwerking.

De gemeente beklemtoont dat de gedachte aan een MFC voort komt uit de dorpsvisie Veessen-Vorchten 2011. Die is in samenspraak met de bevolking opgesteld. ,,We dringen niets op, gaan sonderen bij de inwoners in samenspraak met diverse groepen uit Veessen." De gemeente voert een oriënterend gesprek met enkele sleutelfiguren en neemt het dorp volledig mee. Denk daarbij aan bewoners, beide scholen, voetbalvereniging VEVO, muziekvereniging VIVO, Cambium/Proo, beheerstichting accommodatiebeheer, gebruikers molen, Philadelphia, De Passerel. De Nijesteen, Albert Hissink.

GEBRUIKERS Verder staan er tal van organisaties en ondernemers, gebruikers op de lijst die op de hoogte worden gehouden. Het gaat nu nog om een vooronderzoek wat eventueel tot een haalbaarheidsonderzoek leidt.

Vragen die spelen zijn naast wenselijkheid de financiële en ruimtelijke haalbaarheid. Verder spelen onder meer herontwikkeling huidige accommodaties, positie huidige beheerder en verdwijnen eigen identiteit eventueel een rol. Hoe kijken de huidige gebruikers van De Noord naar een Multifunctioneel Centrum in het dorp. Hoe ligt het met een combinatie De Noord, scholen en culturele voorzieningen? Voor 1 januari 2018 moet een antwoord komen in verband met de provinciale subsidie.