• Barry Wensink/BDUmedia

Motie voor monument familie Van Essen

EPE De gemeenteraad van Epe spreekt zich donderdag uit over een motie van het CDA waarin het college wordt gevraagd medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een herdenkingsplek voor de familie Van Essen. Ze verleende tijdens de Tweede Wereldoorlog 45 joden, verzetsmensen, piloten en tewerkgestelden onderdak en hield ze daarmee uit handen van de bezetter.

Dick van der Veen

Op de plek aan de Wachtelenbergweg waar de boerderij van de familie stond is nu een groendepot van Accent gevestigd. Dit bureau verzorgt de groenvoorziening voor de gemeente Epe. Accent is bereid om te verhuizen naar de gemeentewerkplaats waardoor deze plek vrij komt. In de motie vraagt het CDA het college deze verplaatsing mogelijk te maken.

Veel organisaties in de gemeente Epe en ook scholen hebben zich verbonden aan het initiatief om tot deze herdenkingsplek te komen. De familie Van Essen kreeg wel onderscheidingen van de presidenten Eisenhower, Reagan en Churchill maar ontving nog geen blijk van waardering uit de eigen gemeente. ,,Wij zijn verplicht aan onze voorvaderen om dergelijke plaatsen goed te bewaren en de geschiedenis door te geven", aldus de motie.