• Barry Wensink/BDUmedia

Montessorischool in Vaassen sluit deuren

VAASSEN Het bestuur van Stichting Proo heeft besloten om per 1 augustus 2016 drie basisscholen te sluiten vanwege de forse bevolkingsterugloop op de Noord-Veluwe. Het betreft de Montessorischool in Vaassen (gemeente Epe), Klein Schovenhorst in Putten en De Fonkelsteen in Harderwijk.

Als gevolg van de bevolkingskrimp daalt het aantal leerlingen op de Noord-Veluwe in de periode 2011-2020 met 30 procent (1000 leerlingen minder). Die terugloop heeft gevolgen voor de financiering en de personele inzet.

Het Proo-bestuur heeft enige tijd geleden de toekomstvisie 'Op weg naar 2020: krachtige, kwalitatieve kernscholen' gepresenteerd om een hoogwaardig onderwijsaanbod in stand te houden op scholen met voldoende toekomstperspectief. Voor de drie genoemde scholen is er volgens het bestuur geen of te weinig perspectief dat het leerlingenaantal nog zal toenemen in de komende jaren.

Bestuursvoorzitter Berend Redder: ,,Het spijt me zeer, maar het is niet verantwoord voor de onderwijskundige kwaliteit, leerlingen, teamleden en de financiën om deze scholen open te houden." Medewerkers, ouders en de betrokken gemeentebesturen zijn inmiddels over de voorgenomen sluiting geïnformeerd.