• Barry Wensink/BDUmedia

Mogelijk 75 vluchtelingen in pand Eperweg Nunspeet

NUNSPEET In het kader van het verzoek van het Kabinet aan gemeenten om meer vluchtelingen op te vangen buigt het college van B&W zich volgende week dinsdag over een op 8 oktober ingediend principeverzoek van de eigenaar van het pand Eperweg 21 (voormalig Kalkuur). De eigenaar vraagt de gemeente medewerking te verlenen 'om het pand ter beschikking te stellen voor onderdak van vergunninghouders….'. Het gaat daarbij volgens het verzoek om een periode van 5 jaar en om maximaal 75 personen, een mix van gezinnen en alleenstaande vluchtelingen (statushouders). Voor de opvang van vluchtelingen op deze locatie is een vergunning nodig om (tijdelijk) af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Burgemeester Van Hemmen hecht aan zorgvuldigheid rondom dit thema. ,,Het gemeentebestuur wil haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de 'vluchtelingenproblematiek', maar we zullen bij de beoordeling van dit verzoek alle belangen evenwichtig afwegen voordat een eventuele vergunning wordt verleend. En in dat geval zullen we uiteraard zorgvuldig het genomen besluit toelichten."