• Buurtvereniging Hulshorst/Facebook

'Minister houdt vast aan eerder gekozen vertrek- en landingsroutes'

HULSHORST Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt volgens Buurtvereniging Hulshorst vast aan de eerder gekozen vertrek- en landingsroutes voor Lelystad Airport (afbeeldingt. Dat blijkt uit het antwoord dat zij heeft gestuurd aan de buurtvereniging. Deze had bezwaar gemaakt tegen de alternatieve route die was aangedragen door het comité dat zich inzet voor behoud van vliegveld Teuge.

De minister geeft volgens de buurtvereniging aan dat de route is gekozen door de Alderstafel in 2014, omdat dit de route is die tot het minste geluidshinder leidt. Deze

uitgangspunten zijn, zo geeft de bewindsvrouw aan, via een zorgvuldig proces tot stand gekomen en ook recent nog eens door alle leden van de Alderstafel opnieuw onderschreven. Het advies is, zo geeft ze aan, tot stand gekomen op basis van uitgebreide onderzoeken en gesprekken en is door het kabinet overgenomen als basis voor de effectreportage naar de gevolgen voor het milieu (MER). Van Nieuwenhuizen geeft aan te hechten aan dit advies.

Het betekent, zo zegt de minister, dat de gekozen route leidend is. De aangedragen alternatieve route is gepresenteerd als een optimalisatie van de gekozen route in het lagere luchtruim. Maar volgens de minister is de afwijking daarvan dusdanig dat het feitelijk een geheel nieuw routevoorstel betreft. Ze is het met de buurtvereniging eens dat het aangedragen alternatief niet voldoen aan de uitgangspunten welke golden voor de selectie van de naderings- en vertrekroutes op basis waarop het advies van de Alderstafel is gebaseerd.

De minister constateert verder dat de alternatieve route niet voldoet aan de uitgangspunten van het reeds vastgestelde Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015. Dat betekent dat het afwijken van de gekozen route leidt tot een formeel wijzigingstraject van het Luchthavenbesluit. Dat betekent volgens haar dat het gehele bestuurlijke- en inspraaktraject opnieuw moet worden doorlopen. Zo'n traject duurt minimaal een jaar. Dat maakt dat Lelystad Airport in dat geval niet kan openen per 1 april 2019. Dit noemt de minister 'een zeer onwenselijk scenario dat indruist tegen de wens van de Tweede Kamer'.

Dat maakt dat de voorganger van minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer en Teuge Airport heeft laten weten dat het door de laatste groepering gepresenteerde routevoorstel niet als alternatief kan worden geaccepteerd. Wel wordt gekeken naar de vliegroutes in het hogere luchtruim. Alle voorstellen voor verbeteringen welke hieruit voorkomen worden, zo belooft de bewindsvrouw, zorgvuldig bestudeerd en mee gewogen in het besluit over welk ontwerp aansluitroutes van Lelystad Airport verder worden uitgewerkt.