• Het kruispunt Patrijsweg-Haverkampsweg wordt gereconstrueerd.

    Dick van der Veen

Miljoenen voor rioleringsplan en afbouw schuld Epe

EPE In de periode 2018-2021 staan in Epe tal van projecten op stapel. Het rioleringsplan loopt tegen de tien miljoen. Een vrijverval riool (4.195.000), bergbezinkbassins (2.331.000), afkoppeling projecten (1.121.000) en vervangen vuilwater riool (620.000) om de voornaamste posten te noemen.

Dick van der Veen

De ambitieuze plannen raken ook de openbare verlichting (LED-lampen 1.546.000), strooi installatie (231.000),drie houten bruggen (112.000), lokale bewegwijzering (30.000), wijk- en buurtgericht werk (55.000), reconstructie Patrijsweg/Haverkampsweg (483.000), Eperweg Oene (86.000). De kapitaallasten drukken voor een aantal jaren op de begroting. De riolering is in totaal 454 kilometer lang.

KAPITAAL Epe heeft 64 bruggen en twee fietstunnels die een kapitaal van 11 miljoen euro vertegenwoordigen. Het schema van vervanging gaat op de schop. Tot nu toe werd iedere vijf jaar een brug vervangen. Dat gaat naar drie jaar. Noodzakelijk vooral omdat het landbouwverkeer last heeft van de noodzaak langdurig om te rijden als gevolg van de beperking van de last tot 30 ton. Zeven bruggen behoren tot die categorie. Het sneller vervangen drukt jaarlijks voor 5.000 euro op de begroting. Daarmee kiest Epe voor een gemiddeld niveau, waarbij de veiligheid niet in de verdrukking komt en de kosten beheersbaar blijven. De verkeersveiligheid in kernen en buitengebied moet omhoog, hetgeen zich in 2018 dient te vertalen in minder verkeersslachtoffers. Dat vertoonde een gestadige groei van 7 in 2012 naar 9 in 2013, 16 in 2014 en 22 in 2015. Dat moet terug naar maximaal 8 verkeersslachtoffers volgend jaar. Epe heeft 784 kilometer wegen, waarvan de helft in asfalt, 27 procent elementen en 23 procent onverhard.De programmabegroting bevat veel interessante cijfers. De woningvoorraad steeg van 13.812 in 2014 naar 14.117 in 2017. De prognoses huishoudens loopt uiteen van 14.100-14.162 in 2020 tot 14.400-14.504 in 2040. De WWB-uitkering moet qua instroom die opliep van 227 tot 322 in 2018 naar nul. De uitstroom, die tussen de 197-226 lag, moet in dat jaar naar 240. Van de Voedselbank maakten de afgelopen jaren tussen de 41 en 46 huishoudens gebruik. Het college wil ook dat aantal tot nul terugbrengen.

VOORKOMEN De hondenbelasting vermindert met circa 14 procent om te voorkomen dat er aan wordt verdiend. De toeristenbelasting blijft ongewijzigd. De hogere kosten worden volgend jaar gedekt uit de algemene middelen. Epe bracht de schulden terug van 20 miljoen in 2011 naar 11,9 miljoen in 2016. Het bezit van de gemeente overstijgt dat getal. Epe telt 37.000 onderhoudsplichtige bomen buiten het bosgebied. Het waar maken van beloftes door het college kreeg tot nu toe niet meer dan een 5.7 en dat moet in 2018 naar een volle zes. De invloed van de kiezer moet diezelfde sprong maken. Waardering onderhoud wijk moet van 6.3 naar 6.5 en dat geldt ook voor de groenvoorziening. Milieuklachten terug van 45 naar 20 en CO2 uitstoot-25 procent.