• Waterschap Vallei en Veluwe

Metingen op de IJsseldijk

VEESSEN In opdracht van het waterschap is Medusa BV uit Groningen gestart om metingen uit te voeren voor de veiligheidsbeoordeling van de rivierdijken. Met een bodemradar en electromagnetische metingen brengt Medusa delen van de dijk tussen Dieren en Veessen in kaart.

Op de foto is de meting van de dijk bij Voorsterklei te zien. De metingen geven inzicht in de bodemopbouw tot vijf meter onder het maaiveld. De metingen en analyses zijn deze zomer klaar.

Waterschap Vallei en Veluwe: ,,Wij gaan de resultaten gebruiken om het veiligheidsoordeel van de IJsseldijken verder te onderbouwen in het bijzonder voor optreden van piping. Daarbij kijken wij ook of de meetmethoden bruikbaar en effectief zijn voor al onze IJsseldijken. In 2019 hebben wij de beoordeling van het eerste dijktraject 52-1 van Dieren tot Gietelo gereed. De andere dijktrajecten volgen daarna. Uiterlijk in 2022 hebben wij de wettelijk voorgeschreven beoordeling van onze primaire waterkeringen uitgevoerd."