• Jacob van Emst
  • Jacob van Emst
  • Jacob van Emst
  • Jacob van Emst

Melkveehouder Van Emst helpt weidevogels in de problemen

HATTEM De vroege droogte dit jaar is problematisch voor broedende weidevogels, meldt melkveehouder Jacob van Emst. Al jaren zorgt hij er naar eigen zeggen voor dat de weidevogels weer kunnen keren naar de Hoenwaard bij Hattem. ,,Dit is een flinke klus: bewateren, omheinen om vossen op afstand te houden, en dit dagelijks controleren."

De komende dagen zullen de kievitkuikens in grote getale uit hun nest komen. Deze kuikens hebben direct behoeft aan voedsel, voornamelijk insecten. Door de droogte wordt het voedselaanbod drastisch verminderd. Ook voor de volwassen vogels ontstaan moeilijkheden doordat wormen nauwelijks beschikbaar zijn.
Voor Weidevogelpionier Jacob van Emst is de huidige situatie aanleiding om in te grijpen in zijn weidevogelgebieden. Met een grote waterpomp wordt getracht de percelen te 'vernatten', om zo het voedselaanbod voor de vogels weer op peil te brengen.

,,Vanaf begin februari zijn we al met man en macht bezig om voor de weidevogels een 'gespreid bedje' te creëren. Ik ga niet lijdzaam toezien dat alle kuikens een vroege dood sterven door de droogte", aldus een bezorgde Jacob van Emst.