• Wijnand Kooijmans

Meer woningbouw in Hulshorst

HULSHORST Met de start van een CPO-vereniging De Braambosch (collectief particulier opdrachtgeverschap) wordt een nieuwe impuls gegeven aan de woningbouw in het gebied Weversweg. In eerste instantie wordt ervan uit gegaan minimaal vijftien woningen te realiseren. Er is echter ruimte om meer aanvragen te honoreren.

Wijnand Kooijmans

Het is inmiddels al zo'n tien jaar geleden dat, na het nodige aandringen van de buurtvereniging Hulshorst, door de gemeente Nunspeet een plan werd ontwikkeld voor de bouw van nieuwe woningen in Hulshorst. Dit wordt gezien als belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid. Onder meer door de instandhouding van de christelijke basisschool Prinses Beatrix maar ook het verenigingsleven.

Uitgegaan werd van de bouw van starterswoningen, seniorenwoningen en vrije kavels. De starterswoningen zijn in 2011 gerealiseerd alsmede ook enkele woningen op vrije kavels. De wijk bleef hierna, tot ongenoegen van ook de buurtbewoners, onafgebouwd waardoor ook de afwerking van de wijk stagneerde. Voor het bestuur van de buurtvereniging was dit aanleiding opnieuw aan de bel te trekken bij de gemeente. Dat resulteerde begin 2016 in enkele informatiebijeenkomsten welke door de gemeente werden gehouden in samenwerking met de buurtvereniging.

De laatste bijeenkomst was eind juni waar met een klein groepje gegadigden is gestart met de oprichting van een CPO-project. De vereniging is 4 oktober officieel een feit geworden waarbij de benodigde aktes zijn getekend. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Binnen een vereniging zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar, waarbij zij samen en op individueel niveau beslissingen nemen gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject. De leden worden bijgestaan door een zelf gekozen adviesbureau. Ook kiezen de toekomstige bewoners zelf een architect en aannemer. Dat maakt dat de woningen tegen een scherpe kostprijs worden gebouwd.

Op dit moment heeft CPO-Braambosch zes leden en is de interesse in het soort woning vrij uiteenlopend. Het gaat om een vrijstaand huis, een twee-onder-een-kap woning en rijtjeshuizen. Voor meer informatie of

aanmelding kan contact worden opgenomen met de vereniging via: cpobraambosch@gmail.com.