Meer ruimte voor natuur tussen Hattem en Wapenveld

HATTEM De komende jaren komt er meer ruimte voor de natuur in het landelijk gebied tussen Hattem en Wapenveld. Een gebied van 120 hectare landbouwgrond wordt omgezet naar natuur, beheerd door de boeren zelf. Ook recreatie in het gebied krijgt een impuls: zo wordt er bijvoorbeeld een fietspad aangelegd in de Hoenwaard. Acht organisaties en overheden hebben hiertoe donderdag 22 september in Wapenveld hun handtekening gezet onder de Samenwerkings­overeenkomst Hattemerpoort.

De plannen worden uitgevoerd onder regie van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De andere betrokken partijen zijn de gemeenten Hattem en Heerde, Geldersch Landschap en Kasteelen, Rijkswaterstaat, LTO Noord, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en de GNMF.

Wethouder Doret Tigchelaar ziet kansen in de overeenkomst: ,,Bij Hattem gaat de IJsselvallei, nat en laag, over in de Veluwe, hoger en droger. Dat maakt dat het landschap en de flora en fauna in dit gebied bijzonder. Die natuur moeten we waar nodig herstellen, ontwikkelen en de ruimte geven, maar we genieten ook graag van de schoonheid die dit landschap ons biedt. De mogelijkheden voor wandelen en fietsen zijn fantastisch en zijn goed te combineren met een bezoek aan de Hanzesteden in de buurt. Deze overeenkomst is daarom niet alleen een impuls voor onze natuur, maar ook voor onze economie."

NATUUR EN RECREATIE In de uiterwaarden langs de IJssel komt een meer natuurlijk beheer en wordt nieuwe natuur ontwikkeld. Ook wordt er een recreatief fietspad in de Hoenwaard aangelegd als verbindende schakel tussen twee wegen. Bij Hattem wordt gestreefd naar het autoluw maken van de Kanaaldijk ten gunste van overstekende dieren. Bij het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van het voormalige BPF-terrein, komt voor dieren een plaats waar ze gemakkelijk het water uit kunnen.

In de afgelopen jaren is er ook al veel gedaan om natuur en recreatie in dit gebied te versterken. Zo zijn er in Hattem klompenpaden aangelegd en hebben horeca- en recreatieondernemers een cursus gastheerschap gevolgd om bezoekers nog beter de weg te kunnen wijzen in en om Hattem.

In de gemeente Heerde wordt in het kader van de overeenkomst gekeken naar de herontwikkeling van de kampeer- en recreatieterreinen Kromholt en Ennerveld.

GESPREKKEN Als gebiedsregisseur heeft de GNMF in de afgelopen twee jaar de wensen en mogelijkheden van agrarische bedrijven en bewoners in het gebied geïnventariseerd. Ook zijn door scholieren en recreatieondernemers veel ideeën aangedragen. Daardoor is een breed draagvlak voor de opgaven uit de overeenkomst ontstaan.