• In totaal gaat het om 2250 laadpalen met 4500 laadpunten.

    eigen foto

Meer laadpunten in Gelderland

VELUWE Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van 43 gemeenten in beide provincies.

Tegelijkertijd start de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin onderzoeken we hoe elektrische auto's zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie. De winnaar van deze grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten.

VOLDOENDE Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de provincie Overijssel: ,,De beschikbaarheid van voldoende laadpunten in de openbare ruimte is cruciaal voor autobezitters om over te stappen naar elektrische auto's. Daarom hebben wij dit initiatief genomen, waarbij we gemeenten ontzorgen." Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat: ,,We lopen hiermee voorop in de omslag naar duurzame mobiliteit door minder CO2-uitstoot en een schonere leefomgeving. Met deze toename van het aantal laadpunten wordt elektrisch rijden het nieuwe normaal." De provincies kiezen samen met de netbeheerders Enexis Groep en Alliander voor slim laden. Met slim laden kunnen elektrische auto's sneller laden als duurzame energie uit zon en wind volop beschikbaar is. Hiermee bereiden we ons voor op het laden van miljoenen elektrische auto's met duurzame energie en maken we optimaal gebruik van het elektriciteitsnetwerk.

SCHONER Dat draagt bij aan de energietransitie, schonere lucht en minder CO2 uitstoot. We onderzoeken samen met autorijders hoe dit in de praktijk werkt. De drie jaar durende praktijkproef is wereldwijd het grootste (gedrags)onderzoek naar slim laden. De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs aan de paal in Nederland van 15 cent per kWh. De e-rijder betaalt zo per gereden kilometer 1/3 van de kosten voor fossiele brandstoffen. De beide provincies ondersteunen met deze aanbesteding gemeenten bij de aanleg van laadpalen voor e-rijders.