• Caroline Koning

Meer inbraken in regio

VELUWE De jaarcijfers van het team Noord Veluwe zijn niet verontrustend als het gaat om criminaliteit. Die blijft in het geheel vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Het aantal afgehandelde verdachten stijgt met 14 procent van 1300 tot 1480 en het aantal opgehelderde zaken met 3 procent van 1181 tot 120. Toch zijn er in de zes Veluweland-gemeenten wel verschillen.

Dick van der Veen

Hattem bijvoorbeeld ziet de criminaliteit fors toenemen. Bij de woninginbraken springt Heerde er ongunstig uit en is het Oldebroek dat een stevige afname registreert. Overlast door de jeugd is een punt van zorg. Die neemt in de regio toe van 529 tot 645 en dat is een stijging van maar liefst 22 procent. Alleen Nunspeet en Heerde zien een afname. De verkeersongevallen tonen ook een oplopende reeks. Hier een toename van 1338 naar 1446 en dat is een plus van acht volle procenten. Opmerkelijk ook dat de Noord Veluwe 'ineens' veel meer zwervers in huis heeft. Van 27 naar 43 opgelopen en dat is liefst 59 procent stijging. Bij woninginbraken is het aantal opgehelderde zaken gedaald van 41 naar 34 en het komt neer op 17 procent. Mooi is de stijging met 22 procent van de afgehandelde zaken in de categorie geweld. In de categorie zedenmisdrijven is een afname te constateren; zakkenrollers zijn wel meer actief in 2015: toename van 15 procent.

CIJFERS In de volgende cijferreeksen 2014 en 2015 en de percentages per team per gemeente en per onderwerp.

Totale criminaliteit: Team: 4303 4318 0 procent, Heerde 561 594 6 procent, Hattem 303 365 20 procent, Epe 1214 1126 -7 procent, Elburg 707 708 0 procent, Oldebroek 589 566 -4 procent, Nunspeet 930 959 3 procent.

Woninginbraken: Team 410 439 7 procent, Heerde 52 73 40 procent, Hattem 37 30 -19 procent, Epe 99 128 29 procent, Elburg 63 72 14 procent, Oldebroek 70 46 -34 procent, Nunspeet 89 900 procent.

Geweld: Team 302 343 13 procent, Heerde 51 47 -8 procent. Hattem 15 19 20 procent, Eper 81 85 5 procent, Elburg 50 59 18 procet, Oldebroek 44 55 25 procent, Nunspeet 62 78 26 procent.

Overlast vuurwerk: Team 235 211 -10 procent, Heerde 36 41 14 procent, Hattem 12 27 127 procent, Epe 56 60 7 procent, Elburg 47 35 -26 procent,Oldebroek 44 34 - 23 procent,Nunspeet 4015 -65 procent

Overlast jeugd: Team 645 529 22 procent. Heerde 76 68 - 11 procent, Hattem 39 52 33 procent, Epe 129 188 46 procent, Elburg 91 135 48 procent, Oldebroek 75 96 28 procent, Nunspeet 119 105 - 11 procent.

VERKEER Nog steeds meer ongevallen in het verkeer, in alle zes gemeenten ook.

Team: 1338 1446 8 procent, Heerde 180 192 7 procent, Hattem 133 156 17 procent, Epe 319 337 6 procent, Elburg 190 209 10 procent, Oldebroek 188 205 9 procent, Nunspeet 327 347 6 procent

Ook in bijna alle gemeenten toename van de parkeerproblemen.

Team: 321 378 18 procent, Heerde 29 33 14 procent, Hattem 36 36 0 procent, Epe 89 100 12 procent, Elburg 47 81 72 procent, Oldebroek 50 51 2 procent, Nunspeet 70 77 10 procent.

Zeden misdrijven: Team 61 53 - 13 procent, Heerde 6 10 67 procent, Hattem 1 3 200 procent, Epe 24 11 - 54 procent, Elburg 9 14 56 procent,Oldebroek 10 2 - 80 procent, Nunspeet 11 13 18 procent

Overlast alcohol/drugs: Team 253 199 - 21 procent, Heerde 47 41 - 13 procent, Hattem 13 12 -8 procent, Epe 66 45 - 21 procent, Elburg 36 212 - 42 procent, Oldebroek 34 21 - 38 procent, Nunspeet 57 59 4 procent.