• .

    Jeroen Jumelet

Meer helderheid nodig over eikenprocessierups

ELBURG De gemeente Elburg daagt de provincie Gelderland uit om meer werk te maken van de bestrijding van de eikenprocessierups. Wethouder Henk Wessel laat dat doorklinken in zijn beantwoording van vragen door het CDA in de commissie Ruimtelijke Ordening.

Dick van der Veen

Elburg zelf is, zegt Wessel, heel actief door inzet van biologische middelen die de rups blokkeren in ontwikkeling. ,,Dan heb ik het over eiken van de gemeente. Daarnaast heeft de provincie er veel staan plus degene van particulieren. Het is enerzijds iets waar we mee moeten leren omgaan als gevolg van veranderend klimaat. Wanneer je niet in nesten rommelt bestaat er geen gevaar. Anderzijds nemen we onze verantwoordelijkheid op kwetsbare plekken als scholen, speelplaatsen en verzorgingshuizen. Wanneer er grensgevallen zijn met eiken daar die niet op gemeentegrond staan nemen we de bestrijding mee."

De gemeente zal de voorlichting aan de burgers via de website nog wat intensiveren. Eerder al werden scholen uitgebreid geïnformeerd.