• Archief BDU

Martiniuslaan niet direct opgeknapt

NUNSPEET De Ds. Martiniuslaan in Nunspeet wordt niet direct opgeknapt, zoals verzocht door de aanwonenden. Aanleiding voor hen is de slechte staat van het wegdek en trottoir. De aansluiting naar de inritten van de woningen krijgen steeds meer hoogteverschil en het voetpad moet regelmatig op ad-hoc basis worden gerepareerd.

Wijnand Kooijmans

De bewoners vinden dat het voor de hand ligt hun weg op korte termijn op te knappen nu het Whemeplein en de aanpassing van de Markt zijn gerealiseerd. Daarbij wordt verwezen naar de Whemelaan, de Dr. Van Loonweg en de Secretaris Mulderweg die ook zijn aangepast.

De reconstructie van de Ds. Martiniuslaan is, samen met de Ds. Huetlaan, opgenomen in het collegeprogramma tot 2022. Er is echter in de begroting geen geld voor de werkzaamheden opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de kosten alsnog als nieuw beleid op te nemen in de begroting voor de periode van 2020 tot 2023. Aan de hand daarvan kan de gemeenteraad eind dit jaar een besluit nemen over de kosten en de termijn waarbinnen de weg moet worden opgeknapt.

De bewoners worden over het besluit persoonlijk geïnformeerd.