• Archieffoto.

    Bram van de Biezen

Marktplein Nunspeet wordt verbouwd

NUNSPEET Het Marktplein in Nunspeet kan worden heringericht. De commissie Ruimte en Wonen stemt in met het plan en de hiervoor benodigde 315.000 euro. De werkzaamheden gaan direct na de winterperiode van start.

Wijnand Kooijmans

Vanuit onder meer de SGP en de ChristenUnie kwam de kritiek dat het plan niet eerst in de commissie was besproken, maar als voldongen feit werd gepresenteerd via een mededelingenbrief van wethouder Marije Storteboom. Evert Leusink (ChristenUnie) sprak van een procedurele black-out. Gerrit Polinder (SGP) had het idee dat door de gevolgde procedure de raad het nakijken heeft.

MARKTPLEIN Over de herinrichting van het Marktplein wordt al jaren gesproken. Vier scenario's werden afgeschoten, omdat de kosten te hoog werden gevonden. Het nu opgestelde plan, dat deels nog verder moet worden uitgewerkt, is een soort compromis. Belangrijk onderdeel is de herbestrating, waarbij de natuurstenen dichter op elkaar worden gelegd om een vlakkere en betere toegankelijke bestrating te krijgen.

SPIJTIG Karel van Bronswijk (CDA) vindt het wel spijtig dat het grootste deel van het geld aan de herbestrating opgaat. Van mogelijke fouten bij de aanleg, zoals hij zich afvroeg, is volgens de wethouder echter geen sprake. Door meerdere partijen werd aandacht gevraagd voor het hufterproef zijn van de spelelementen die in het plan zijn voorzien. Het betreft onder meer een schaakspel en een twisterspel.

BEDRIEGERTJES De PvdA/GroenLinks had bij monde van Sander Kouwenberg wel kritiek op de komst van bedriegertjes. Hij ziet gevaren voor onder andere visueel gehandicapten en kinderen van wie de ouders geen reservekleding bij zich hebben. Ook vreest hij dat het plein mogelijk glad wordt door het water. De  bankjes die de gemeente wil plaatsen, ziet hij als een bedreiging voor de aanwezige horeca rond het plein. Wanneer de bankjes er komen, wil Kouwenberg hierin een zonnepanel verwerkt zien.

EVENEMENTEN Wethouder Storteboom gaf aan dat de weekmarkt deels leidend is geweest bij het opstellen van de plannen. Maar hij is blij dat door de nieuwe inrichting ook de grotere evenementen op het plein kunnen worden gehouden. Pieter-Jan van Rossem (Gemeentebelang) vindt dat het plan niet helemaal aansluit bij de ambities van zijn partij als het gaat om het Marktplein. Maar ziet het wel als een stap in de goede richting.

MARKTKRAMEN ChristenUnie en CDA maken zich wel zorgen over of de pinnen waarmee de marktkramen worden vastgezet wel passen in het nieuwe bestratingsprofiel en geen schade gaan veroorzaken. Waar Jeroen Snaterse (VVD) hoopt dat het een plan is voor de eerstkomende vijftien jaar, voorziet wethouder Storteboom dat binnen vijf tot acht jaar herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

IJSBAAN In de plannen wordt het gemeentehuis verlicht. De herten krijgen een vaste standplaats, waardoor ze niet steeds verwijderd hoeven te worden. Wethouder Storteboom deed de toezegging nog eens te kijken of toch wat meer groen aan het Marktplein kan worden toegevoegd. Sander Kouwenberg pleit voor een ijsbaan in de winter, die in de zomer kan worden omgebouwd tot een pannaveld of voetbalkooi.