• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Maatregelen voor verminderen tekort Heerde

HEERDE De gemeente Heerde neemt naar eigen zeggen flinke maatregelen om het financiële tekort aan te pakken. Voor het lopende jaar kan dankzij een 'budgetfreeze' al zo'n 800.000 euro terug worden gevonden. Op 9 juli bespreekt het college van B&W de voorstellen voor de 'budgetfreeze' met de raad. Ook zoekt het college naar mogelijkheden om de komende jaren te kunnen bezuinigen, die aan de raad worden voorgelegd als er meer duidelijkheid over is.

Het college heeft onlangs de voorjaarsnota vastgesteld, waarin de financiële resultaten van de eerste vier maanden van dit jaar staan. Omdat al duidelijk was dat de gemeente op een flink tekort afstevent, richt de voorjaarsnota zich ook op de aanpak hiervan. Zo is per 25 april een budgetfreeze ingesteld. Het bevriezen van de budgetten houdt in dat er alleen uitgaven gedaan mogen worden die absoluut noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld wettelijk verplicht), of waarvoor al vóór 25 april contracten waren getekend. In de voorjaarsnota wordt duidelijk dat dit zo'n acht ton oplevert.