• De paraplu bij het Pluizenmeer behoort ook tot de attracties op de Renderklippen.

    Dick van der Veen

'Losloopgebied voor honden in Heerde beperken'

HEERDE De gemeente Heerde wil het losloopgebied voor honden beperken tot een terrein ten westen van de Schaapskooi. Een stuk waar veel paden doorheen lopen. Dat is onderdeel van een plan om balans te vinden tussen recreatie en natuur.

Dick van der Veen

Honden moeten in de rest van het gebied aangelijnd zijn. Bezoekers mogen er maximaal twee meevoeren. Dat geldt ook al vanaf de parkeerplaats naar het losloopgebied. Het aanlijngebod geldt ook voor het ven op de Renderklippen. De crux is het handhaven.De gemeente realiseert zich dat er onvoldoende middelen zijn om dat te intensiveren. Wel wordt samenwerking gezocht met Epe als het om Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) gaat.De kiosk kan in die optiek een flinke uitbreiding ondergaan naar 300 m2 om te voldoen aan de vraag van een unieke bezoekersstroom die op 30.000 mensen wordt ingeschat. In een themaraad worden de plannen nader toegelicht. Heerde zag eerder de gedachte aan een Natuurtransferium verwaaien. Met name door de angst voor een te zware druk op het centrum. Nu zet men wat de recreatie betreft in op een aantal locaties: molen De Vlijt Wapenveld, het Ennerveld, Groot Stokkert, het Heerderstrand, de bosschuur en de kiosk aan de Elburgerweg. Ook het rivierfront Vaassen en het multifunctioneel centrum in Vorchten spelen daarbij een rol. Onderzoek richt zich nu met name op de mogelijkheden met betrekking tot de bosschuur, het Heerderstrand en de schaapskooi. Daarbij gaat het onder meer om de verbindingsroutes. Het streven is om een verhard fietspad van het Heerderstrand naar de Elburgerweg aan te leggen.

NATUUREXCURSIES De bosschuur is een Horeca-functie toebedacht voor maximaal 9.000 bezoekers. D66/Groen Links ziet heil in een bos waar kinderen kunnen struinen. Het aantal parkeerplaatsen daar blijft tot dertig beperkt. Ze vraagt ook om een plattegrond waarop de losloopgebieden duidelijk herkenbaar zijn. Bij de bosschuur is een kleinschalig speelbos gepland. De schuur vormt een centrale plek voor natuurexcursies. De focus is gericht op samenwerking met outdoor en natuurdoelen. De VVD waarschuwt voor grootheidswaanzin en het beconcurreren van de bestaande horeca in het dorp.

KEUZE Wat het losloopgebied betreft is er geen keuze voor een aaneengesloten gebied met het losloopgebied Epe. Een stuk waardevolle natuur staat dat in de weg. De provincie Gelderland kant zich tegen de gedachte om honden op alle paden loste laten lopen. De kiosk zal het gehele jaar geopend kunnen zijn. Nu is de activiteit daar beperkt. De parkeergelegenheid hier zou geen problemen op mogen leveren. Veel kansen ziet de gemeente in de sfeer van wandelaars en fietsers. De plek maakt del uit van de hoofd fietsstructuur. Nadrukkelijk is dus nu afgezien van concentratie aan activiteiten op één punt. Over de mogelijkheden in het Ennerveld volgen binnenkort nadere mededelingen. Zo kan het toch nog iets worden na het cancelen van een bungalowpark door de provincie Gelderland.