• Organist Ane Mulder krijgt heel wat vragen op zich afgevuurd.

    Dick van der Veen

Lesbrief maakt cultureel erfgoed toegankelijk

EPE In samenwerking met Cultuurplein Noord Veluwe heeft de Grote- of Dorpskerk een lesbrief ontwikkeld die dit cultureel erfgoed toegankelijk maakt voor leerlingen van de bovenbouw van de Eper basisscholen.

Dick van der Veen

,,Indien je jeugd er niet mee laat kennis maken kan er ook onmogelijk sprake van interesse zijn. Het gaat om een theoretisch en een praktisch gedeelte. Eerst wordt in de klas het een en ander verteld; daarna komt de groep naar de kerk", zegt kerkrentmeester Ben Jonker. Die voorbereiding is noodzakelijk omdat in de praktijk blijkt dat nogal wat kinderen nooit een kerk van binnen hebben gezien.

Door de voorbereidende les in de klas is er geen grote cultuurschok. Ook blijkt dat leerlingen bij de confrontatie met de praktijk nog vaak de mond open hebben staan. Na twee sessies is hij ervan overtuigd dat de kinderen die tot nu toe zijn geweest heel anders tegen de kerk aankijken.

GROEPENDe klas wordt opgedeeld in vier groepen. Eén ervaart tijdens een rondgang alles over doopvont, preekstoel, grafstenen, gerfkamer, hagioscoop enzovoort. Een tweede krijgt te zien wat er achter het front van het orgel schuil gaat. Dat zich daar naast blaasbalgen en registers 1.792 pijpen bevinden die door lucht aangedreven muziek produceren is voor de jeugd een openbaring. Een derde groep klimt 100 treden naar het carillon waar de beiaardier ze een boeiend verhaal vertelt. Als ze dan ook nog aan registers mogen trekken en klokken beslaan is het helemaal feest. De grootte van de klokken blijkt sensatie op te roepen. Een vierde groep bekijkt ruggelings de kruisribgewelven en probeert de schilderingen te schetsen.


,,Er is door de gemeenschap veel geld gestoken in het renoveren van het gebouw. Je kunt dan niet vervolgens de deuren sluiten en over vijftig jaar opnieuw een beroep doen op de bevolking. Nee, je behoort wat terug te doen. Vandaar deze activiteit", zegt Jonker, die versteld staat van de zinvolle vragen die kinderen stellen. Succes heeft hij met zijn verhaal over het begraven in de kerk. ,,Dat was alleen voor welgestelde mensen weggelegd. Je kunt je voorstellen dat die graven een onwelriekende stank verspreidden. Vandaar het gezegde rijke stinkerds." Het carillon bevond zich aanvankelijk aan de muur van het gemeentehuis.

OVERGEPLAATST Daarna werd het naar de Grote Kerk overgeplaatst. Het onderhoud kwam al die tijd voor rekening van de kerk. Die stelt vast dat iets wat voor de hele gemeenschap bestemd is ook op een bijdrage van de gemeente moet kunnen rekenen. Iets waaraan op dit moment hard wordt gewerkt met een actie.

HOREN Het carillon is elk half uur te horen. Op woensdag en zaterdag en met koopavonden is dat elk kwartier. Met Sinterklaas en Kerstmis worden de melodieën aangepast. Organisten en beiaardier zijn aangenaam verrast door wat kinderen over orgel en carillon willen weten. De ervaring met twee schoolbezoeken toont aan dat het initiatief in een behoefte voorziet.