• Deborah van de Wetering

Leerlingen planten bomen in Hattem

HATTEM Leerlingen van basisschool De Zaaier in Hattem hebben woensdag 18 maart in het kader van de boomplantdag samen met vrijwilligers van het Gelders Landschap en wethouder Doret Tigchelaar 800 bomen geplant op de Vuursteenberg. Het planten van nieuwe eiken is nodig vanwege een gezonde leeftijdsopbouw van het bos. Daarnaast spelen het betrekken van kinderen bij de natuur en het behoudt van cultuur-historische elementen een rol.