• Geldersch Landschap & Kasteelen

'Langetermijndoelen nodig bij beheer van wild'

VELUWE Vertegenwoordigers van diverse conflicterende instanties bogen zich in een Ronde Tafel conferentie van de Gelderse Staten over de problematiek van sterk toenemende populaties wilde varkens en edelherten. Volgens hoogleraar Jozef moeten er langetermijndoelen worden gesteld, zodat Nederland niet langer onderaan bungelt in statistieken over aantallen wild.

Dick van der Veen

Volgens hem is hulp van de wetenschap daarbij van groot belang. Edgar van der Grift van Wageningen Environment Research zijn bij het beheer rasters in combinatie met faunapassages het meest effectief in het voorkomen van aanrijdingen met hoefdieren. Daarbij plaatst hij wel de kanttekening dat de werking van raster in studies wordt overschat, omdat er onvoldoende aandacht is voor het effect van het eind van de rasters. Dat is exact de situatie die in de gemeente Epe grote problemen veroorzaakt.

In het plaatsen van borden en wildreflectoren ziet Van der Grift geen heil. Ze zouden onvoldoende werken. In de conferentie ook een pleidooi om jagers bij elkaar te brengen om methodes te bespreken die nu nog niet mogen. Bij de oplossing van het wildprobleem is professionele regie onontbeerlijk.

Een groene dienst voor boren komt ook voorbij, omdat er bij welke oplossing ook altijd schade ontstaat. Wim Knol van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil toe naar lagere dichtheden, omdat grotere populaties lastig in toom te houden zijn en met ongevallen gepaard gaan. Grondgebruiker en jager kunnen in een aantal visies mede verantwoordelijk voor schade worden gesteld, maar dan moeten ze over ruimere middelen kunnen beschikken.