• Robin van Lonkhuijsen

'Landelijke rust op Veluwe moet blijven zoals die is'

ELBURG De gemeente Elburg heeft over de aansluitroutes rondom vliegveld Lelystad een consultatie ingediend. Daarbij heeft wethouder Jan Polinder (SGP) uiting gegeven aan de motie die maandag 30 oktober in de gemeenteraad unaniem is aangenomen.

,,Ondanks dat de aansluitroutes niet over onze gemeentegrenzen lopen hebben we wel een duidelijke mening over de procedure: rommelig en onduidelijk door alle tussentijdse wijzigingen. Wij roepen Den Haag op om ferme stappen te zetten in dit dossier zodat de landelijke rust op de Veluwe blijft zoals die is: maak nu eerst een herindeling van het luchtruim en zorg voor een goed en betrouwbaar inzicht in de gevolgen voor mens en milieu", aldus Polinder.

Hij stelt vast dat het noordelijke deel van de Veluwe fors wordt getroffen. ,,Het is best wel wrang, in het noordelijke landelijke gebied geeft de verstoring van de rust de grootste impact. In stedelijke gebieden vallen overvliegende vliegtuigen minder op."

FOUTEN MER Al in 2014 diende de gemeente Elburg een zienswijze in over de B+ variant. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in het luchthavenbesluit, waarmee de gemeente de routes als een gelopen koers beschouwde. ,,Wij waren zeer onaangenaam verrast door de mededeling dat de Milieu Effect Rapportage (MER) op onderdelen niet blijkt te kloppen. Dat zet te denken, want als het op die geconstateerde onderdelen niet klopt, wat klopt er dan nog meer niet? Wij dringen aan op het opnieuw berekenen van alle waarden en op het onderzoeken van de cumulatieve gevolgen wat voor mens en milieu alvorens een besluit te nemen", aldus wethouder Jan Polinder.

,,Doordat de herindeling van het luchtruim op zich laat wachten mag een gebied met een straal van 100 kilometer gaan genieten van de overlast van laag overvliegende vliegtuigen vol vakantiereizigers'', vervolgt de wethouder. ,,Dat kan toch zoveel beter, bijvoorbeeld door de indeling van het luchtruim snel te herzien. Laten we ons nu wenden tot de Haagse bestuurders en Tweede Kamerleden en rekenen op hun daadkracht om dit dossier in goede banen te leiden."

Voor meer informatie over de consultatie, zie www.elburg.nl.