Landelijke primeur Ons Genoegen

HATTEM Fanfarekorps Ons Genoegen uit Hattem heeft de landelijke primeur voor de concoursvorm 'Jury aan huis'. Ons Genoegen heeft voor zaterdag 31 oktober een concoursgedeelte in het programma samengesteld rondom het thema 'Water'. Het concert vindt plaats in de MFC De Marke en begint om 19.30 uur.

door Angela van Erven

Alternatieve en nieuwe concoursvormen winnen langzaam terrein bij blaasorkesten in Nederland. ,,Ons Genoegen is zeven jaar geleden voor het laatst op concours geweest in Zaandam. Daar speelden we voor slechts 25 mensen, niet echt motiverend voor onze leden gezien de vele voorbereidingen. Daarnaast zijn er de hoge vervoerskosten", aldus voorzitter Martin Mulder.

Reden voor Ons Genoegen om 'Jury aan huis', te introduceren. Deze regeling is het meest in het oog springende alternatief uit de notitie 'Groei en bloei van de blaasmuziek in Nederland. In deze nieuwe concoursvorm houden de verenigingen zelf de regie bij hun eigen concoursoptreden. Zo worden blaasorkesten in staat gesteld om de kwaliteit te toetsen zonder aan een regulier concours deel te nemen. De vereniging neemt zelf de kosten voor de huur en de vergoeding voor de juryleden voor haar rekening. De inkomsten van de verkoop van de kaarten en opbrengst van de horeca exploitatie vloeien weer terug naar de clubkas. Het orkest mag zelf de accommodatie uitzoeken en een programma samenstellen. Deze dienen te voldoen aan verschillende criteria zoals de akoestiek, apparatuur en geschiktheid voor het publiek. Een vertegenwoordiger van de KNMO-doelgroep Blaasmuziek en een jurylid beoordelen of de accommodatie geschikt is. Net als bij een regulier concours zijn er 3 juryleden die door de bond worden aangewezen. Voor het overige zijn de voorwaarden gelijk aan die van een regulier concours. Voorzitter Martin Mulder vertelt vol trots dat Ons Genoegen speciale toestemming heeft gekregen om dit pilot project te organiseren. ,,Het leek ons leuk op de thuisbasis een concert te geven en een gedeelte daarvan te laten beoordelen. Je trekt meer publiek uit de regio, wat motiverend is voor onze leden. Mogelijk kan in de toekomst binnen dit project samen worden gewerkt met muziekverenigingen uit de regio. Het doel van een concours is om te meten hoe het orkest ervoor staat. Door de intensieve voorbereidingen voor een concours stijgt het niveau. Ons Genoegen is druk bezig met de voorbereidingen. De laatste weken worden er nog flinke stappen gemaakt." Eind van dit jaar besluit KNMO of de pilot 'Jury aan Huis' wordt omgezet in definitief beleid.