• Corepics/Fotolia

Laatste kans voor Plus OV

VELUWE De gemeenteraden van Epe en Heerde reageren kritisch op de gang van zaken bij Plus OV. Ze nemen niet zonder meer genoegen met de mededeling dat het in augustus in orde komt. In Heerde is al voorzichtig de vraag gesteld wat het kost om uit de gemeenschappelijke regeling te stappen. Portefeuillehouder Jan Berkhoff geeft aan dat dit niet zonder meer kan, gemeenten een vervoersplicht hebben en het veel duurder uitpakt dan aan verbetering van de uitvoering te werken.

Dick van der Veen

Epe en Heerde zijn van de negen deelnemende gemeenten de twee die disproportioneel bijdragen als gevolg van het feit dat de ritten over grotere afstanden gaan. Het heeft te maken ook met het los laten van vaste kosten. Beide gemeenten sturen aan op een rechtvaardiger verdeling. Epe betaalt over 2018 322.970 euro extra, waarmee de totale bijdrage over dat jaar op 1.351.115 euro komt. Het kan zelfs nog wat stijgen. Dat zit 'm in het verschil tussen begroting en werkelijke kosten van kosten routevervoer 2017.

Heerde betaalt over 2017 390.220 euro. Over 2018 maakt Plus OV 2.340.000 euro extra kosten, waarvan 1.6660.000 aan beheer en regie en 680.000 vervoerskosten. Daarvan krijgt ook Heerde een deel voor de kiezen. D'66-Groen Links in Heerde gruwt van dubbele kosten voor een directie die er zo'n puinhoop van maakte. Ze heeft er weinig vertrouwen in dat de kwaliteit en service zullen verbeteren.

CU/SGP constateert een te rooskleurige voorstelling van zaken. Boerenpartij/GB stelt vast dat er nog steeds klachten zijn. De wethouder geeft aan dat de routes voor het nieuwe seizoen niet veranderen om meer afwijkingen te voorkomen. Hij is ervan overtuigd dat het straks beter gaat.

Zuur vinden meer fracties het dat bedrijven die het goed voor elkaar hebben bij de aanbesteding buiten de boot vielen ten faveure van Plus OV die goedkoper kon offreren, omdat ze de boel op diverse fronten niet voor elkaar had. Een rapportcijfer van 3,4 spreekt boekdelen.

Er komt een nieuw klanttevredenheid onderzoek in september, wanneer de verbeterslag is gemaakt. De negen gemeenten beslissen in het najaar of ze het contract met Plus OV verlengen. B en W van Heerde krijgen de opdracht van de raad een fellere reactie af te geven bij de vervoerder. De raad van Epe stelt een zienswijze wat scherper door uit te spreken dat de conceptbegroting kaderstellend moet zijn, met uitzondering dan van de vervoerskosten die zich niet laten voorspellen. Een amendement van PvdA, VVD, Groen Links en Gemeentebelangen dat mikt op volledige info krijgt geen meerderheid. De VVD verwijt het college te lichtzinnig in het verhaal te zijn meegegaan. ,,A-sociaal om het zo te laten ontsporen."

Er is geen steun voor deze opvatting. College en raad kunnen zich vinden in de constatering dat de doelgroepen niet de dupe mogen worden. Het wrikt alleen of het college voldoende transparant is geweest.