• Over de invulling van 'Nunspeet aan zee' wordt verschillend gedacht door de partijen.

    Wijjnand Kooijmans

'Laat de kust van het Veluwemeer met rust'

NUNSPEET De fractie van PvdA/GroenLinks wil dat de plannen voor 'Nunspeet aan Zee' worden stopgezet. In hun visie komen mensen voor rust, ruimte en de groene omgeving naar de gemeente Nunspeet. Een gondelbaan over het Veluwemeer hoort daar, volgens hen, al helemaal niet bij. ,,Laat de kust van het Veluwemeer met rust. Ontzie de dieren, vogels en planten", zo luidt hun devies in de algemene beschouwingen over de begroting 2019.

Wijnand Kooijmans

Waar Gemeentebelang juist pleit voor het meer toegankelijk maken van dit deel langs het Veluwerandmeer. Gepleit wordt voor een steiger en een boothelling voor de water-en hengelsporters. Voor inwoners van de gemeente Nunspeet moet deze gratis toegankelijk zijn. Een uitkijktoren, zoals op de Stakenberg, biedt wat Gemeentebelang betreft, een prachtig uitzicht over al het moois dat Nunspeet aan Zee heeft te bieden. De VVD heeft andere ideeën dan het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van Nunspeet aan Zee. Gepleit wordt voor een fatsoenlijk strand en een passantenhaven met horecafaciliteiten bieden wat de liberalen betreft een versterking van toeristisch Nunspeet. Een kabelbaan naar de polder wordt een utopie genoemd en geen gemeentelijke taak.

ROTONDE Door de fractie van de SGP wordt het toegezegde onderzoek naar de aanleg van een rotonde bij het kruispunt Halfweg in de Elspeterweg toegejuicht. Maar ziet de problemen op en rond het fietspad langs deze weg ook graag meegenomen in het onderzoek. Nogmaals wordt aandacht gevraagd voor de vele aanrijdingen met wild op deze weg. Duurzaamheid wordt bepleit door alle raadsfracties. De VVD wil dat hierbij ook goed wordt gekeken naar nieuwe technologieën. Zo wordt waterstof gezien als een goed alternatief voor het vervangen van gas. De partij vindt wel dat duurzaamheidsbewustzijn moet worden aangeleerd door het benoemen van voordelen, niet door het met heffingen en belastingverhogingen bij burgers af te dwingen.

BEURS De PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente aan de slag gaat met de bouw van semipermanente woningen voor jongeren en mensen met een kleine beurs. In 2030 wat deze partij betreft een omslag zijn gemaakt naar kringlooplandbouw. Door meerdere partijen wordt gevraagd naarde stand van zaken ten aanzien van de nieuwbouw van de Da Costaschool in Elspeet en vooral dan de termijn. Het CDA wil dat meer inzicht wordt gegeven aan de inwoners in welke mate de gemeentelijke belastingen stijgen. Dit gezien grootschalige projecten welke op stapel staan. Door de ChristenUnie wordt gevraagd naar de stand van zaken rond de aanleg van een vlinderveld voor te vroeggeboren kinderen. Ten aanzien van de scholenbouw wordt de aandacht gemist voor de komst van een Junior College. Gepleit wordt voor het in stand houden van cultuurhistorische gebouwen. De SGP maakt zich zorgen over de voortgang van de plannen voor de Stationsomgeving. Vooral omdat er voor onder meer de aanleg van de twee tunnels onder de spoorwegovergang nog veel gronden moeten worden aangekocht.