• De openingshandeling door wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Heerde en Hellen Abma van de stichting Beeldruimte.

    Dick van der Veen

Kunstwerken geven inzicht in geschiedenis loop Oude IJssel

VELUWE Lang is er getwijfeld of de droom van de inzichtelijkheid van de loop van de Oude IJssel aan de fantasie was ontsproten. Totdat onderzoek de realiteit aantoonde. Die is nu in beeld gebracht met een serie prachtige kunstwerken.

Dick van der Veen

Ze zijn aangebracht op diverse plaatsen in het landschap waar de rivier zich deed gelden. Het project 'Verbeelding van de Oude IJssel' maakt die historische loop zichtbaar en tastbaar. Diverse veldkabinetten van Sannah Belzer bevatten voorwerpen die aan vroeger herinneren. Ze staan in een boomgaard aan de Kerkweg en nodigen uit om historie, verhalen en geheimen te ontdekken dan wel zelf op onderzoek uit te gaan. De zichtpunten van Jeroen Hoogstraten creëren ruimte om te ontdekken waar de IJssel vroeger haar weg in het landschap koos en geven bewoners, bezoekers en recreanten inzicht in de geschiedenis.

GELEGENHEID De inwoners van Vorchten met name, maar ook die van Marle en Veessen, kregen alle gelegenheid om mee te denken en mee te werken. Velen van hen waren vrijdag aanwezig bij de officiële in gebruikneming van de kunstwerken tijdens een bijeenkomst in het Multifunctioneel Centrum Vorchten. Er is een lied over de rivier dat door streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven mooi werd gezongen. Het gezelschap trok op funcruisers (elektrische steps) en een TukTuk de kunstwerken langs. Vervolgens boden de kunstenaars alle gelegenheid om vragen te stellen over hun werken. Wethouder Wolbert Meijer en Hellen Abma van de stichting Beeldruimte verrichten de openingshandeling. Meijer belichtte de ingreep van de mens in het landschap om de 'eigengereide' rivier naar de hand te zetten, zoals recent met de hoogwatergeul in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. ,,Er is menig robbertje gevochten tussen initiatiefnemers en overheden. Het wachten op het verlengen van de subsidiestroom was de moeite waard. Verplaatsing van een kunstwerk omwille van het geld zou een grote fout zijn geweest, want dan was de historie geweld aan gedaan." De stichting Recreatie Wapenveld kreeg bij het realiseren van het project steun van de stichting Beeldruimte.

LOCATIE Er moest flink worden geïmproviseerd bijvoorbeeld omdat veldkabinetten niet op een locatie bij de kerk mochten worden geplaatst. De kerk stond vroeger aan de Oude IJssel, net als een kasteel. Voorwerpen die door kasteelbewoners in het water werden gegooid, zoals spullen om aardewerk schoon te maken, zijn weer 'opgevist.' Via de site kunnen mensen eigen bevindingen toevoegen. Gedichten en verhalen doen dat al. Als afsluiting volgde het bestrooien van de oude loop met een bloemenregen vanuit een helikopter. Deze loop ging over de grens tussen Gelderland en Overijssel. De vroegere woeste riviervlakte is nu door kribben en dijken in bedwang gehouden en de IJssel lijkt getemd. Ter gelegenheid van de opening werden producten uit de streek aangeboden.