• Dick van der Veen

Kritische vragen over sloop van kiosk bij hertenkamp

EPE De fractie van de VVD zet vraagtekens bij de zorgvuldigheid waarmee het Eper college de sloop van de kiosk bij het hertenkamp heeft laten uitvoeren.

Dick van der Veen

Zo wil de fractie weten of het gemeentebestuur ecologisch inventariserend onderzoek heeft gedaan naar mogelijke negatieve effecten van de sloop voor flora en fauna in het natuurgebied. Ook bestaat de vraag of in het kader van de zorgplicht melding is gemaakt bij Gedeputeerde Staten. Verder kaart de fractie de constatering aan dat de aanvraag van de sloopmelding niet werd gepubliceerd en de vraag in hoeverre dat een rol kan spelen bij een mogelijke bezwaarprocedure door derde belanghebbende(n).