• Algemeen directeur Gerrie van Sunder schetst in Heerde een realistisch beeld

    D&R Fotografie

Korting rijk nekt Lucrato

HEERDE Van de 1.259 mensen in de Sociale Werkvoorziening (SW) die onder haar verantwoordelijkheid vallen plaatste Werkbedrijf Lucrato er in 2017 883 extern. Dat betekent een gemiddelde van iets meer dan 70 procent tegen een landelijk gemiddelde van 40 procent. Toch is de stormvlag gehesen. Op iedere SW medewerker moet Lucrato 3.500 euro toeleggen. Al met al levert dat een tekort van vier miljoen euro op, hetgeen met een omzet van negen miljoen in de verste verte niet gecompenseerd kan worden.

Dick van der Veen

Algemeen directeur Gerrie van Sunder praat er de verontruste raadscommissie Ruimte over bij. Die maakt zich met hem zorgen over het feit dat flink van de algemene reserves moet worden gesnoept, hetgeen uiteraard eindig is. Over 2017 komt Lucrato 702.000 euro tekort. Zonder de inzet van 1.411.000 uit de algemene reserve zou dat 2.113.000 euro zijn. Het werkbedrijf doet er volgens van Sunder alles aan om via hogere opbrengst een gapend tekort te voorkomen. Zo heeft men re-integratie taken voor andere gemeenten op zich genomen.

VOORZIEN Voor 2018 is een tekort van 676.350 euro voorzien. Door verkoop van gebouwen en in 2018 en 2019 een dividend van 1 miljoen in te zetten kan dan een enigszins sluitende exploitatie worden bereikt. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 staan geplande tekorten van respectievelijk 1.448.125, 2.725.850, 2.231,100 en 1.805.350 op de rol. Vanaf 2020 zullen rijk en/of gemeenten bij moeten springen. De tekorten voor Heerde zijn voor 2020 tot en met 2022 geraamd op respectievelijk 206.00, 169.000 en 137.000 euro. Het werkbedrijf is een werkvoorzieningschap voor Apeldoorn, Epe en Heerde.

Lucrato ontstond uit de Felua-groep en een deel van het Werkplein Activerium van de gemeenten Epe en Apeldoorn. Na een periode van voorbereiding in 2017 werd op 1 januari 2018 officieel een begin gemaakt. Alle fracties in de raad willen een noodsignaal naar Den Haag afgeven. Daarin moet de Vereniging Nederlandse Gemeenten flink meedoen.

VERHAAL CU/SGP ziet in de meerjarenbegroting een leeg verhaal. Ze ziet het als een wedstrijd wildwest rijden. Wethouder Yasemin Cegerek zit nog tekort om er veel zinnigs over te kunnen zeggen. De meicirculaire die deze week op de mat valt kan meer duidelijkheid geven. De commissie vraagt Van Sunder om in het najaar opnieuw met cijfermateriaal te komen. Die beklemtoont nog eens dat alles wordt gedaan om taken voor andere gemeente te doen. De kaasschaaf is hoe dan ook uitgewerkt. Over de resultaten op zich bestaat tevredenheid. Heerde realiseerde een uitstroom van 41 mensen, waarvan 10 deels uit de bijstand werden gehaald. Voor Apeldoorn 472 volledig en 330 gedeeltelijk van bijstand naar werk. In Epe vonden 73 SWers een volledige baan tegen 43 gedeeltelijk. De portefeuillehouders en financiële experts van de drie gemeenten buigen zich binnenkort over de materie.