• Bij een veldopstelling zijn de aantallen veel groter dan op een particulier dak

    Bron: internet

Klimaat: 360 miljoen euro

VELUWE Provinciale Staten gaven groen licht voor langjarige investeringen in klimaat en energiemaatregelen. In totaal gaat het om 360 miljoen euro, waardoor de provincie in 2050 energie- en klimaat neutraal is. Met alleen de stemmen van PVV en groep Poortinga tegen haalde een motie het ruimschoots.

Dick van der Veen

De investeringen maken het mogelijk om de komende decennia afspraken te maken met onderwijsinstellingen, bedrijven, mede-overheden en de inwoners. ,,Het biedt de continuïteit waar de samenleving om vraagt", zegt Fleur van der Schalk (D66), één van de initiatiefnemers van het voorstel. Harold Zoet uit Wezep, zeven jaar Statenlid en sinds drie jaar fractieleider van het CDA, deel het enthousiasme. ,,Er staan vooral op de Veluwe veel panden met asbest. Je kunt daarin als overheid een rol spelen door geld te steken in het aanbrengen van zonnepanelen op de plekken waar dat asbest verdwijnt.

Hier ligt een uitdaging voor gemeenten. Het verminderen van het gebruik van gas stimuleren. Maatregelen op het vlak van CV-ketels en waterpompen. In alle gesprekken die ik met mensen in de regio voer leg ik daar de nadruk op. Dit is een groot gemeenschappelijk belang."

Gedeputeerde Staten komen bij de begroting voor 2019 met voorstellen voor een langjarig investeringsprogramma klimaat. Gedeputeerde Peter Drenth, die de materie in zijn portefeuille heeft, noemt het besluit van Provinciale Staten (PS) uniek in soort en omvang, Langjarige afspraken kunnen zo concreet worden opgepakt.

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het doorvoeren van LED-verlichting in de openbare ruimte. In maart is al besloten PS om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat in 2030 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten. De provinciale organisatie is uiterlijk in het jaar 2030 zelf 100 procent klimaatneutraal.