• Een menselijke keten om de kiosk zal de sloop ervan niet kunnen voorkomen.

    Dick van der Veen

Kiosk hertenkamp: gemeente stuurt deurwaarder

EPE De voorzieningenrechter heeft in het kort geding, aangespannen door kioskhouder Van Barneveld, opschorting van het vonnis van het Gerechtshof Arnhem afgewezen. De gemeente Epe laat weten een deurwaarder in te schakelen als de eigenaar de kiosk niet zelf verwijdert.

Dick van der Veen

Van Barneveld noemt het een dramatische beslissing. Hij kwalificeert plannen van de gemeente om het hertenkamp te behouden door de zandkuil en een erbij gelegen gebouwtje van Vitens te betrekken bij de te privatiseren kiosk als onhaalbaar. Zijn grootste grief is dat vanaf de plaatsing in 1959 tot aan 1984 geen verband bestond tussen het uitbaten van de kiosk en beheer/onderhoud van het hertenkamp. In 1984 wijzigde de gemeente het beleid en werden standplaatsen jaarlijks toegewezen, waarbij overigens in 1987 de kiosk buiten het toewijzingssysteem werd geplaatst omdat een klantenkring was opgebouwd met een verzekerd inkomen en in zekere zin verkregen rechten.

VERWOEST In 1999 werd het gebouw door brand verwoest. In 2003 kwam weer de jaarlijkse vergunning om de hoek, in 2013 de mededeling van verhuur tot uiterlijk 31-12-2014 zonder mogelijkheid verlenging, waarna Van Barneveld zich liet inschrijven in het openbare register met als reden verjaring en handelen te goeder trouw. De gemeente wilde de huurovereenkomst tot 31-12-2016 verlengen als Van Barneveld zich liet uitschrijven. Die zag daartoe geen aanleiding.

Toen het hertenkamp dreigde om te vallen nam De Koperen Ezel voor drie jaar beheer en onderhoud voor haar rekening. Het contract werd dit jaar door de gemeente niet verlengd, met dank voor de prettige samenwerking, omdat het onduidelijk was hoe het met kiosk en hertenkamp verder zou gaan. Vanaf 1 januari nam Acent Groen het beheer op zich. Medewerker Fred Mekelenkamp, die eerder in dienst van de gemeente het hertenkamp verzorgde, belast zich nu namens Acent met het onderhoud. Overweging van de gemeente is dat bij Acent andere gemeentelijke taken zijn ondergebracht en aansturing in tijd en regie minder zal kosten. Privatisering van het hertenkamp is dus anders dan aanvankelijk nauw met de kiosk verweven. Een toekomstige uitbater zal de inkomsten uit de kiosk nodig hebben om de exploitatie rond te breien.

KOSTEN Van Barneveld werd door het Gerechtshof veroordeeld de juridische kosten van de gemeente te betalen. Eerder stelde een rechter vast dat alles moest worden gedaan om tot een minnelijke schikking te komen met daarbij een redelijke tegemoetkoming aan de verliezende partij. De bevolking heeft veel sympathiebetuigingen aan de familie Van Barneveld doen toekomen, er zijn kritische vragen gesteld door de fractie van de VVD. De familie heeft nu nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Ze beraadt zich met aan advocatencollectief over het gebruik maken ervan. Vooralsnog lijkt het er op dat de kiosk zal worden gesloopt: door de eigenaar zelf of via deurwaarders exploot op kosten van de familie.