• Picasa

Keurmerk voor gezinshuis 'In de Wingerd'

WAPENVELD - Gezinshuis "In de Wingerd in Wapenveld ontving in juli 2014 het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. Het Keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. "In de Wingerd" onderstreept het belang van kwaliteit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken. Een gezinshuis is een woonvorm voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder. In gezinshuis "In de Wingerd" wonen 4 opgenomen kinderen. Daarnaast begeleiden de gezinshuisouders een jongere in een zelfstandig woontraject.Praktisch en herkenbaarEen gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis. Registratie en werkwijzeHet Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. Over gezinshuis "In de Wingerd" Gezinshuis "In de Wingerd" woont nu een jaar in Wapenveld. Daarvoor hebben de gezinshuisouders 5 jaar een gezinshuis in Kampen gehad. Op hun website www.indewingerd.nl is meer te vinden over dit gezinshuis. Daar vindt u ook verdere contactgegevens.